Praca zdalna i trzeźwości | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Praca zdalna i trzeźwości

13.09.2022
Główne zdjęcie artykułu

Obecnie w Sejmie trwają prace mające na celu nowelizację Kodeksu Pracy - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2335). Nowelizacja przewiduje dwie zasadnicze zmiany, określenie zasad badania trzeźwości pracowników przez pracodawców oraz wprowadzenie stałej regulacji dotyczącej pracy zdalnej w miejsce telepracy.

W dniu 13 września 2022 roku odbyło się posiedzenie sejmowej stałej Podkomisji do spraw nowelizacji KP oraz KPA. Podczas posiedzenia Podkomisji, prowadzona była dyskusja na temat najważniejszych elementów nowelizacji, przede wszystkim terminu wejścia w życie ustawy – możliwość wydłużenia terminu do miesiąca albo 3 miesięcy z obecnych 14 dni. Rozważano również zmianę liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej (obecnie projekt przewiduje 24 takie dni w roku kalendarzowym). Pracodawcy chcą wydłużenia do 36 dni a strona pracowników skrócenia tego okresu. Kolejne posiedzenie Podkomisji na którym powinno zostać przyjęte sprawozdanie wraz z poprawkami powinno się odbyć w ostatnim tygodniu września.

Biorąc pod uwagę harmonogram prac parlamentu, wejście w życie tej nowelizacji Kodeksu Pracy może mieć miejsce na przełomie 2022 i 2023 roku. O szczegółach i postępie prac sejmowych w tym zakresie będziemy Państwa informowali.

[Stan na dzień: 13/09/2022]