Na czym polega outplacement? | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Na czym polega outplacement?

20 marzec 2023
Główne zdjęcie artykułu

Jak minimalizować ryzyko związane ze zwalnianiem pracowników? Jak wesprzeć osoby zwalniane? Na czym polega outplacement?

Restrukturyzacja firmy zazwyczaj wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych. Redukcja etatów nie zawsze jednak musi oznaczać, że firma ma kłopoty finansowe. Może być spowodowana np. zmianą w strategii działania organizacji. Niezależnie od powodów rozstanie z dotychczasowym pracodawcą może być trudnym doświadczeniem dla pracownika. Istnieje rozwiązanie, które pozwala zminimalizować psychologiczne koszty tego procesu. Mowa o outplacemencie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka jest definicja outplacementu;
 • co możesz zyskać jako pracownik, korzystając z programu wsparcia zmiany zawodowej;
 • jeśli jesteś pracodawcą – jak wykorzystać outplacement, żeby maksymalnie ograniczyć straty wizerunkowe związane z redukcją etatów.

Co to jest outplacement?

Outplacement to słowo, które pochodzi z języka angielskiego. W języku polskim możemy spotkać się z takimi terminami jak: program aktywizacji zawodowej osób zwalnianych, program wsparcia zmiany zawodowej, system zwolnień monitorowanych i system łagodnych zwolnień.

Pierwsze tego typu programy powstały w latach 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce firmy specjalizujące się w aktywizacji zawodowej osób zwalnianych pojawiły się pod koniec lat 90. Dziś rynek usług outplacementu jest bardzo zróżnicowany. Outplacement z definicji to zbiór działań, które pomagają zminimalizować negatywne skutki utraty zatrudnienia w wyniku zwolnienia przez pracodawcę.

Outplacement możemy podzielić na:

 • indywidualny (jeśli program wsparcia jest skierowany do jednego pracownika, najczęściej menedżera lub kierownika);
 • grupowy (jeśli program wsparcia zmiany zawodowej dotyczy grupy osób),

a także:

 • wewnętrzny (outplacement przeprowadzany jest w ramach wewnętrznych struktur organizacji);
 • zewnętrzny (gdy program wsparcia realizuje firma zewnętrzna).

Przeczytaj: Likwidacja stanowiska pracy – zasady i praktyki

Istota outplacementu i rodzaje wsparcia dla zwolnionych pracowników

Utrata pracy może negatywnie wpłynąć na kondycję psychiczną zwalnianych osób. Szczególnie dotyczy to osób, które pracują w jednym przedsiębiorstwie przez wiele lat. Celem outplacementu jest wsparcie zwalnianych pracowników i ułatwienie im znalezienie nowego zatrudnienia. Osoby te mogą liczyć m.in. na:

 • wsparcie psychologiczne;
 • pomoc w stworzeniu profesjonalnego CV oraz innych dokumentów aplikacyjnych, a także wizerunku w mediach społecznościowych;
 • porady ekspertów;
 • profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • pomoc w stworzeniu indywidualnej strategii poszukiwania pracy i celów zawodowych.

Oczywiście form wsparcia może być więcej. Każdy program aktywizacji zawodowej osób zwalnianych może wyglądać nieco inaczej, w zależności od polityki outplacementowej firmy czy rodzaju piastowanego dotychczas stanowiska.

Sprawdź: Restrukturyzacja zatrudnienia jako naturalny proces w organizacji

Korzyści wynikające z outplacementu dla pracownika

Outplacement to ogromne wsparcie dla pracownika, który kończy właśnie pewien etap w swoim życiu. Dzięki programowi kontrolowanych zwolnień taka osoba ma szansę szybciej znaleźć nową pracę – nawet jeśli była związana z przedsiębiorstwem przez wiele lat.

W przypadku outsourcingu przeprowadzeniem programu wsparcia zmiany zawodowej zajmują się specjaliści z firmy zewnętrznej. Zwalniany pracownik może skorzystać z doradztwa w zakresie technik autoprezentacji, tym samym nabywając nowe umiejętności, które poprawią jego konkurencyjność na rynku pracy.

Poznaj usługę outplacementu w HRK

Warto także wspomnieć o psychologicznych kosztach utraty pracy. System kontrolowanych zwolnień ułatwia pracownikowi rozstanie z organizacją. Dzięki temu osoba, która kończy współpracę z firmą, nie odbiera zwolnienia jako porażki zawodowej, lecz jest w stanie dostrzec w tej sytuacji szansę na rozwój w innym miejscu, w innym zawodzie lub na własny rachunek – część zwalnianych pracowników decyduje się bowiem otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dlatego outplacement to coś więcej niż pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Dzięki profesjonalnemu doradztwu zawodowemu i wsparciu najlepszych ekspertów z branży zwalniany pracownik ma szansę spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. To bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie, które może stać się momentem przełomowym w karierze zawodowej.

Korzyści wynikające z outplacementu dla pracodawcy

Outplacement niesie za sobą korzyści nie tylko dla pracownika, ale także dla pracodawcy. System kontrolowanych zwolnień pozwala zapobiec rozwojowi konfliktów. Firma, która wspiera swoich dotychczasowych pracowników w zmianie zawodowej, jest postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. To szansa, żeby uniknąć kryzysu wizerunkowego związanego z redukcją etatów i ewentualnych problemów prawnych, wynikających z roszczeń niezadowolonych pracowników.