Błędy popełniane podczas rozmowy rekrutacyjnej | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Poradnik #7: Błędy popełniane podczas rozmowy rekrutacyjnej

13.02.2022
Główne zdjęcie artykułu

Rozmowa rekrutacyjna jest najważniejszym etapem w procesie poszukiwania pracy. Od jej wyniku zależy czy zostaniesz zatrudniony. Pamiętaj, że ocenie podlegają nie tylko Twoje kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej rekruter zwraca uwagę na wiele elementów, które podlegają ocenie. Począwszy od wyglądu zewnętrznego (w przypadku rozmowy na żywo lub online), przez gesty i umiejętności komunikacyjne, po sposoby radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Nawet rekruterzy z niewielkim doświadczeniem bardzo szybko potrafią wychwycić błędy kandydata popełnione podczas rozmowy. Podczas spotkania o pracę staraj się unikać poniższych błędów.
 

1. Brak przygotowania i brak entuzjazmu
Nieznajomość podstawowych informacji o firmie i oferowanym stanowisku jest jednym z przejawów braku zainteresowania i słabej motywacji do pracy. Zwykle jesteś jednym z kilku kandydatów na oferowane stanowisko, jeśli zatem ktoś inny wykaże większą motywację, będzie miał większe szanse na zatrudnienie. Przed interview musisz wiedzieć jak najwięcej na temat firmy i stanowiska, o które się ubiegasz, by przeanalizować, jak Twoje doświadczenia mogłyby Ci pomóc w nowej pracy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie pytanie padnie w trakcie rozmowy. 
 

2. Niepunktualność
Chociaż wszyscy wiemy, że niepunktualność jest jednym z podstawowych wykroczeń przeciwko savoir vivre, wciąż spotyka się kandydatów, którzy to wykroczenie popełniają. Każdemu z nas zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, trzeba jednak wtedy telefonicznie uprzedzić o swoim spóźnieniu oczekującą nas osobę. W przypadku rozmowy na żywo, niewłaściwe jest także przybywanie na spotkanie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. 


3. Nieodpowiedni stosunek do rozmówcy
Twoje zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej świadczy o Twoim podejściu do innych ludzi. Nawet podczas spotkania z osobą, która przeprowadza jedynie wstępną selekcję kandydatów powinieneś zachowywać się z szacunkiem. Pamiętaj, że do tej osoby należy rekomendacja Twojej kandydatury. Nawet najlepsze doświadczenia mogą okazać się niewystarczające, jeśli zrazisz do siebie swojego rozmówcę. W czasie rozmowy spróbuj dostosować swój styl bycia i prowadzenia rozmowy do stylu osoby prowadzącej spotkanie. 


4. Nieodpowiedni ubiór i sposób zachowania
Bardzo wielu kandydatów nie dostaje zaproszenia na ponowne spotkanie tylko dlatego, że poprzednio przyszli na rozmowę w ubraniu absolutnie nie nadającym się do właściwego zaprezentowania swojej osoby. Takie zachowanie odbierane jest często przez osoby rekrutujące jako brak szacunku i nieznajomość podstawowych zasad etykiety biznesu. I choć pandemia i przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych online sprawiły, że podczas interview nie musimy za każdym razem występować w białej koszuli i marynarce, to nadal nieakceptowalne jest ubranie pogniecionego t-shirtu. Bez względu na rodzaj oferowanej pracy powinieneś przyjść na interview estetycznie ubrany. W pracy o Twojej karierze będą decydowały przede wszystkim doświadczenie i umiejętności. Jednak podczas spotkania rekrutacyjnego decydującą rolę może odegrać pierwsze wrażenie, jakie wywrzesz na potencjalnym pracodawcy. Na wrażenie to składa się także sposób zachowania: wiercenie się na krześle i unikanie kontaktu wzrokowego nie sprzyjają nawiązywaniu dobrych relacji z potencjalnym pracodawcą.


5. Przejęcie inicjatywy
Bywają kandydaci, którzy zachowują się na interview tak, jakby oferowaną pracę mieli już w kieszeni. Są tak pewni swojej wartości, że rozmowę zaczynają od wypytywania o przyszłą pracę i o zarobki. Pozwól drugiej stronie prowadzić spotkanie zgodnie z planem. Jeśli Twój rozmówca pominie jakąś ważną dla Ciebie informację, pod koniec spotkania będziesz miał czas na zadawanie pytań.


6. Odpowiedzi nie na temat
Wysłuchanie i zrozumienie pytania to oznaka inteligencji i kultury osoby, biorącej udział w spotkaniu. Zdarza się, że kandydaci zaczynają odpowiadać na pytanie zanim rozmówca dokończy jego zadawanie. Takie zachowanie dyskredytuje Cię w oczach potencjalnego pracodawcy i prowadzi często do błędnego rozumienia pytań. Nie próbuj zgadywać, jakie będą następne pytania i odpowiadać nie pytany.


7. Odpowiadanie na pytania: tak lub nie
Potencjalny rozmówca umawia się z Tobą na spotkanie by dowiedzieć się czegoś na Twój temat. Bywają jednak kandydaci, którzy na każde pytanie odpowiadają zdawkowym „tak” lub „nie”. Takie zachowanie świadczy o braku zdolności komunikacyjnych. Większość pytań, zadawanych przez osoby zajmujące się rekrutacją ma charakter otwarty i wymaga pełnej odpowiedzi. Nie popadaj jednak w gadulstwo. W najlepszym przypadku przedłużysz w czasie interview, w najgorszym - przekażesz informacje, które powinieneś zachować dla siebie. Pamiętaj, że zwięzłość i precyzja to najważniejsze cechy odpowiedzi kandydata.


8. Brak pytań ze strony kandydata
Wielu kandydatów boi się zadawać pytania podczas interview. Tymczasem brak pytań ze strony kandydata może zostać odebrany jako świadectwo małego zainteresowania ofertą. Twoim zadaniem jest uzyskanie informacji na temat oferowanego stanowiska. Wykorzystaj w tym celu ostatni etap rozmowy rekrutacyjnej. Warto dowiedzieć się również jakie są dalsze kroki potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym (Czy Twoja kandydatura jest rozważana równolegle z innymi? Kiedy otrzymasz wiadomość? Z kim powinieneś się kontaktować się w przypadku przedłużającego się braku odpowiedzi?). Pamiętaj, że pytania świadczą o zainteresowaniu przedstawioną ofertą i o zrozumieniu oczekiwań pracodawcy.


9. Przedstawianie poprzedniego lub obecnego pracodawcy w negatywnym świetle
Wielu kandydatów na pytanie o przyczyny decyzji o zmianie pracodawcy odpowiada wyznaniami na temat złej atmosfery w pracy i braku profesjonalizmu ze strony szefa. Nigdy tego nie rób! Potencjalny pracodawca może zostać Twoim szefem, więc uwagi pod adresem byłego przełożonego może traktować jako dowód negatywnej postawy wobec każdego z szefów.


10. Zaczynanie interview od pytania „ile mogę zarobić?”
Zdarza się, że kandydaci zbyt wcześnie przechodzą do pytań o zarobki, a przecież negocjacje finansowe zaczynają się dopiero w momencie, gdy pracodawca jednoznacznie zaproponuje pracę. Zbyt wczesne skupienie się na wynagrodzeniu może powodować wrażenie, że to ono jest jedyną motywacją do pracy. Pracodawcy natomiast coraz częściej szukają osób, które na dłużej zwiążą się z firmą. Nie mają takiej gwarancji, jeśli pieniądze są dla kandydata głównym motywatorem.