Radca Prawny/In-House | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych polskich organizacji doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania potrzebne na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji ? od rekrutacji i employer brandingu, poprzez ocenę i rozwój pracowników, obsługę kadr i płac, aż po outplacement. Istniejemy od 2000 roku i działamy w oparciu o zespoły wyspecjalizowane w obsłudze poszczególnych branż. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

Dla naszego klienta, spółki z branży automotive, poszukujemy doświadczonego radcy prawnego, na stanowisko Radcy Prawnego w biurze prawnym spółki. 

Radca Prawny/In-House
Województwo: mazowieckie

Zadania:

 • Wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa w obszarze działalności Spółki;
 • Opracowanie i opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa projektów uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki przy opracowywaniu wzorów umów, projektów umów, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli;
 • Opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, projektów umów, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli składanych przez Spółkę;
 • Wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie konsultacji prawnych i udzielania bieżących wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa w obszarze działalności Spółki;
 • Wystawianie zleceń do kancelarii zewnętrznych i weryfikowanie raportów;
 • Monitorowanie zmian w prawie krajowym i Unii Europejskiej oraz sygnalizowanie zmian odpowiednim jednostkom organizacyjnym Spółki.

Wymagania:

 • Szczegółowa znajomość przepisów określających zasady działania spółek handlowych;
 • Znajomość kodeksu cywilnego, prawa handlowego, prawa autorskiego i prawa pracy;
 • Umiejętność przygotowywania pism, wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, umów;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą prawną.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Benefity pozapłacowe;
 • Pracę w modelu hybrydowym.


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: