Internal Control Officer | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Finance specjalizuje się w rekrutacji wysokiej klasy ekonomistów na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz wiodących spółek z kapitałem polskim. Dla naszych klientów pozyskujemy ekspertów i menedżerów oraz pracowników średniego szczebla w działach finansów. Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu całych struktur centrów finansowych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

Naszym Klientem jest globalny dostawca usług, informacji i oprogramowania dla profesjonalistów z różnych sektorów/branż. Rola jest międzynarodowa (kraje bałtyckie) i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu Europy Środkowej. 

Internal Control Officer
lokalizacja: Warszawa

Zadania:

 • Pomoc w przygotowaniu i aktualizacji kompleksowej oceny ryzyka finansowego w celu zapewnienia integralności i wiarygodności informacji i sprawozdawczości finansowej, ochrony aktywów firmy oraz przestrzegania przepisów,
 • Wsparcie Dyrektora ds. Kontroli Wewnętrznej i Zgodności w przygotowaniu i realizacji rocznego planu monitorowania i testowania obejmującego różne ryzyka. 
 • Przygotowywanie analiz oceny ryzyka i zgodności z przepisami, zasadami rachunkowości, standardami rachunkowości kosztów, opracowywanie testów dokumentacji księgowej, kontroli wewnętrznych i systemów księgowych,
 • Pomoc w opracowywaniu i realizacji rocznego planu zgodności z przepisami kontroli wewnętrznej  
 • Doradztwo biznesowe ? rekomendowanie rozwiązań poprawiających wydajność operacyjną i zwiększające wartość procesów biznesowych podczas udziału w specjalnych projektach i przeglądach
 • Ocena systemu kontroli wewnętrznej organizacji, aby upewnić się, że działa on zgodnie z planem. Rekomendowanie i wprowadzanie aktualizacji do ww systemu.
 • Pomoc w koordynacji działań audytowych z działaniami audytorów wewnętrznych i zewnętrznych firmy
 • Zaangażowanie we wdrażanie nowych procesów i systemów w celu zapewnienia niezależnego spojrzenia na jakość zarządzania projektami i osadzenia skutecznych ram kontroli od samego początku. Dbałość o to, by nowe procesy i systemy były zgodne z polityką i procedurami firmy 
 • Zapewnienie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznych we wdrożeniach technicznych, inicjatywach w zakresie usług wspólnych i zarządzaniu zmianą
 • Przeprowadzanie testów zgodnie z oceną ryzyka i planami testów w ramach terminu raportowania uzgodnionych z kierownictwem korporacyjnym
 • Bliska współpraca z audytem wewnętrznym. Zapewnienie wsparcia w zarządzaniu podczas przeglądów audytu wewnętrznego
 • Współpraca z pracownikami centrali i biur krajowych (kraje bałtyckie) w celu wyjaśnienia i usprawnienia procesów oraz poprawy kontroli wewnętrznej, zgodności i wydajności korporacyjnej
 • Udział w globalnych projektach - rola doradcza (opracowywanie procedur i procesów)
 • Wyjazdy służbowe w obrębie krajów bałtyckich (max 20% czasu pracy)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne/finansowe
 • Minimum 2 pełne lata doświadczenia w audycie finansowym
 • Gotowość do podróży służbowych za granicę (max 20% czasu pracy)
 • Mile widziane doświadczenie w biznesie (kontroling, księgowość, sprawozdawczość)
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z systemami ERP ? mile widziany SAP
 • CPA/CMA i/lub CIA i/lub CISA ? będą dodatkowym atutem
 • Znajomość zagadnień regulacyjnych i księgowych,
 • Język angielski poziom biegły (min. C1)
 • Wysokie zdolności interpersonalne, praca w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy również pod presją czasu
 • Umiejętość zarządzania projektami

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju na samodzielnym stanowisku w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji i znanym brandzie
 • Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia
 • Pakiet benefitów pozapłacowych


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: