Starszy Analityk Finansowy | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Finance specjalizuje się w rekrutacji wysokiej klasy ekonomistów na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz wiodących spółek z kapitałem polskim. Dla naszych klientów pozyskujemy ekspertów i menedżerów oraz pracowników średniego szczebla w działach finansów. Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu całych struktur centrów finansowych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

 

Naszym Klientem jest międzynarodowa spółka produkcyjno-usługowa, która planuje wzmocnienie swojego zespołu finansowego o funkcję Starszego Analityka Finansowego/Kontrolera Finansowego. Osoba w tej funkcji raportuje do Kierownika Kontrolingu i będzie częścią niedużego zespołu finansowego. 

Stanowisko zlokalizowane jest w Warszawie w okolicach ulicy Domaniewskiej i wymaga obecności w biurze. 

Starszy Analityk Finansowy
województwo: mazowieckie

Zadania:

 • Przygotowywanie comiesięcznego raportu z analizą danych rzeczywistych w porównaniu do budżetu dla Grupy oraz analiza danych na poziomie MPK-ów, zakładów produkcyjnych i spółek.
 • Przygotowywanie comiesięcznych raportów dotyczących poszczególnych linii biznesowych, ich analiza oraz komunikowanie wyników analiz do Zarządów poszczególnych spółek.
 • Uzgadnianie danych operacyjnych i finansowych pochodzących z różnych źródeł, w szczególności pełen nadzór nad raportami wolumenowymi i wolumenowo-przychodowymi.
 • Udział w przygotowywaniu rocznego skonsolidowanego budżetu.
 • Udział w przygotowywaniu prognoz przychodowych i kosztowych krótko- i długoterminowych.
 • Udział w księgowym zamknięciu miesiąca, w tym udział w kalkulacji rezerw przychodowych i kosztowych.
 • Tworzenie i udoskonalanie narzędzi kontrolingowych.
 • Wspieranie kluczowych decyzji biznesowych poprzez dostarczanie kompleksowych analiz i modeli finansowych (cyklicznych i ad hoc).
 • Współpraca z innymi działami oraz spółkami z Grupy w celu zapewnienia spójnej informacji dotyczącej aktywności biznesowej Grupy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Biegła obsługa MS Office, zwłaszcza Excel i Power Point.
 • Znajomość VBA i Power BI będzie dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Chęć do bezpośredniej współpracy z osobami z operacji.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność budowania relacji, proaktywność i inicjatywa w działaniu.

 Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: