Head of Accounting | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Finance specjalizuje się w rekrutacji wysokiej klasy ekonomistów na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz wiodących spółek z kapitałem polskim. Dla naszych klientów pozyskujemy ekspertów i menedżerów oraz pracowników średniego szczebla w działach finansów. Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu całych struktur centrów finansowych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma technologiczna operująca w obszarze aplikacji mobilnych. W związku z dalszym rozwojem i wzmacnianiem struktur centralnych poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko Head of Accounting / Accounting Manager.

Head of Accounting
miasto: Warszawa

Zadania:

 • Odpowiedzialność za prowadzenie pełnej księgowości spółek obsługiwanych przez SSC i nadzór nad prawidłową pracą księgowości oraz poprawnością ewidencji.
 • Zarządzanie zespołem +10 osób. Rozdzielanie zadań, ustalanie celów, motywacja i budowanie zaangażowania w zespole.
 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według MSR/MSSF oraz UoR.
 • Zarządzanie comiesięcznym procesem zamknięcia miesiąca we współpracy z Dyrektorem Finansowym, w celu zapewnienia dostępności informacji niezbędnych do przygotowania terminowych i dokładnych raportów finansowych;
 • Przygotowywanie sprawozdań podatkowych i doradztwo w kwestiach podatkowych. Rozliczenia VAT, CIT, podatku u źródła i podatków lokalnych. Reprezentacja podmiotu podczas kontroli podatkowych.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP), Intrastat oraz z audytorami.
 • Optymalizacja procesów księgowych, proponowanie rozwiązań automatyzujących pracę.
 • Proponowanie i wdrażanie zmian w zasadach księgowości oraz procedurach wewnętrznych, w szczególności wynikające ze zmian przepisów.
 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania procesów kontroli wewnętrznej. Koordynacja audytów kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad wdrażaniem rekomendacji pokontrolnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość).
 • Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min 5-letnie na analogicznym stanowisku.
 • Doświadczenie w optymalizacji i automatyzacji procesów księgowych.
 • Mile widziane doświadczenie w Centrum Usług Wspólnych (SSC).
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych (w szczególności VAT, CIT, podatek u źródła).
 • Bardzo dobra znajomość Ustawy o Rachunkowości oraz MSR/MSSF.
 • Mile widziane uprawnienia ACCA lub Biegłego Rewidenta.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziana znajomość systemu SAP .
 • Bardzo dobre umiejętności zarządzania zespołem, umiejętność motywowania zespołu. Wsparcie pracowników w sytuacjach nietypowych i wątpliwych w zakresie księgowania czy raportowania.
 • Samodzielność, odpowiedzialność i energia w działaniu.
 • Dokładność, systematyczność, terminowość i doskonała organizacja pracy własnej i zespołu.


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: