Dyrektor Operacyjny/Plant Manager | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Production aktywnie wspiera firmy z sektora produkcyjnego w pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za wytwarzanie różnego typu dóbr materialnych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdyni i Łodzi.

Dla naszego klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Operacyjny/Plant Manager
województwo: wielkopolskie

Ogólnym celem stanowiska jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych zmian organizacyjnych i technicznych w firmie, które spowodują wzrost wydajności, sprzedaży i marży w celu osiągnięcia stałej rentowności biznesu. Dyrektor Operacyjny będzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi kluczowymi procesami w firmie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcji, zakupów, organizacji i zarządzania, w szczególności za:
 • bieżące zarządzanie obszarem produkcyjnym 
 • optymalizację bieżących kosztów operacyjnych i ich bieżącą analizę
 • optymalizację działalności fabryki w związku z oczekiwanym wzrostem produkcji
 • nadzorowanie/prowadzenie negocjacji z dostawcami i wykonawcami
 • wiodący udział w kształtowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy produkcyjnej
 • wykonanie budżetu kosztów i przychodów
 • motywowanie i rozwijanie pracowników w podległych działach
 
 

Poszukujemy osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem na wyższym szczeblu zarządzania (Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny/Zakładu, Plant Manager, itp.) i mogącej poszczycić się przeprowadzeniem udanej restrukturyzacji firmy o profilu produkcyjnym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w branży budowlanej (szczególnie budownictwo kubaturowe/ przemysłowe/ obiekty prefabrykowane/ modułowe) lub w zakładzie o profilu produkcyjnym
 • wiedza i kompetencje związane z organizacją i doskonaleniem procesów produkcyjnych
 • doświadczenie w optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • zdolność tworzenia i wdrażania planów strategicznych oraz samodzielnego zarządzania projektami. 
 • konieczna jest co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • energia i zdecydowanie w działaniu, orientacja na cel, pozytywne nastawienie do zmian, wytrwałość, niezależność, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • wykształcenie wyższe 

Nasz klient oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu managerskiego, wynagrodzenie adekwatne do wymaganego doświadczenia oraz zadań, dużą samodzielność w działaniu oraz pracę w ramach struktury międzynarodowej. Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: