Specjalista ds. BHP i Ppoż | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Engineering & Manufacturing specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów na stanowiska związane z inżynierią i zastosowaniem technologii. Współpracujemy m.in. z dostawcami rozwiązań dla automatyki przemysłowej, elektrotechniki, robotyki, pneumatyki i hydrauliki siłowej. Poszukujemy pracowników dla firm działających w branży motoryzacyjnej, lotniczej, chemicznej, elektroniki użytkowej, produkcji materiałów budowlanych, instalacji wentylacyjnej i grzewczej, systemów sanitarnych oraz tworzyw sztucznych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

 

Reprezentujemy firmę produkcyjną z branży technicznej, dla której obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ppoż
miejsce pracy: Gdynia

Twój zakres obowiązków będzie polegał na:

 • przeglądzie wszystkich stanowisk pod względem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
 • nadzorze nad badaniami środowiska pracy w zakresie czynników fizycznych, pyłu, czynników chemicznych; opracowywaniu rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • udziale w oprocowaniu instrukcji, opiniowanie instrukcji
 • nadzorze nad poprawnością wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, pożarowo niebezpiecznych
 • udziale w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków i dokumentacji powypadkowej
 • sporządzaniu wykazów środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia, stosowanych w zakładzie pracy, których stosowanie na stanowiskach jest niezbędne z uwzględnieniem okresów ich użytkowania
 • zapewnieniu odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bhp, ppoż i pierwszej pomocy oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników
 • przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk pracy, używanych maszyn, urządzeń narzędzi i materiałów, a także sposobu wykonywania pracy w aspekcie powstawania zagrożeń. zgłaszaniu wniosków do zarządu.
 • okresowym kontrolowaniu stanu ppoż i przedkładaniu wniosków zarządowi
 • udziale w organizacji punktów pierwszej pomocy, informawaniu o osobach przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
 • wsparciu w udzielaniu pierwszej pomocy,
 • udzielaniu instruktaży pracownikom o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażenia zdrowia
 • występowaniu do kadry zarzadzającej obszarami w zakładzie pracy z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień z zakresie bhp i ppoż
 • przewodniczeniu, prowadzeniu spotkań posiedzeń komisji bhp, koordynowaniu prac komisji bhp, raportowaniu przebiegu prac komisi bhp do pracodawcy.


Wymagania pracodawcy:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (mile widziane wykształcenie wyższe techniczne i ukończne studia podyplomowe w zakresie bhp).
 • co najmniej 2-letniego stażu pracy w służbie bhp w firmie produkcyjnej
 • aktualnego szkolenia okresowego dla służby bhp, aktualnego szkolenia dla inspektorów ppoż,


Nasz Klient oferuje:

 • Umowę o pracę lub B2B - w zależności od preferencji
 • Bezpłatny parking
 • Pakiet opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dogodny dojazd, firma mieści się blisko obwodnicy Gdyni


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: