Product Manager FPA (dział zwierząt gospodarskich) | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Life Sciences cooperates with the broadly-defined pharmaceuticals and medical sectors. We specialize in recruiting managers, executives and specialists on behalf of manufacturers and distributors of medicines, medical and laboratory equipment and devices, biotech companies and providers of medical services. We are able to select the right specialists for both innovator-drug and generic-drug companies, for hospitals and outpatient institutions alike.

Dla Naszego Klienta - prężnie rozwijającej się, międzynarodowej firmy weterynaryjnej poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko:

Product Manager FPA (dział zwierząt gospodarskich)
 

Cel stanowiska:

Tworzenie, proponowanie i nadzorowanie strategii marketingowej dla produktów dla zwierząt gospodarskich (23 produkty w kilku grupach terapeutycznych) w celu wzrostu udziału w rynku, optymalizacji zyskowności i pozycjonowania produktu oraz wspierania polityki sprzedaży, mając na uwadze osiąganie strategicznych celów krótko, średnio i długoterminowych. Przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz zapewnienie serwisu technicznego oraz usług będących wartością dodaną w relacjach z lecznicami weterynaryjnymi, właścicielami zwierząt, liderami opinii i uczelniami weterynaryjnymi. Zapewnianie wsparcia dla zespołu sprzedaży w zakresie wiedzy produktowej i marketingowej poprzez organizowanie szkoleń dla nich i dla lekarzy weterynarii.

Podstawowy zakres odpowiedzialności:

 • Zapewnianie efektywnego zarządzania portfolio produktów i cyklem życia produktu w celu optymalizacji udziału w rynku i zyskowności
 • Definiowanie i proponowanie polityki cenowej dla nowych produktów, prowadzenie polityki cenowej i promocyjnej obecnych i przyszłych kluczowych produktów dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem budżetu sprzedaży.
 • Opracowywanie planów, w tym e-strategii, prognoz budżetowych i planowanie wydatków promocyjnych.
 • Opracowywanie i proponowanie wieloletnich planów rozwojowych w zakresie marketingu i przedstawianie ich przełożonemu do akceptacji.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie firmy w spotkaniach wewnętrznych organizowanych przez centralę.
 • Badanie charakterystyki rynku, pozycjonowania i potencjału wzrostu oraz identyfikacja szans na wzrost udziału w rynku przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania zasobami i inwestycjami.
 • Zapewnianie wywiadu konkurencyjnego oraz stosownych, skutecznych analiz rynku/produktów.
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych zgodnych ze strategią, przygotowanie, adaptowanie lub tłumaczenie broszur, dokumentów i prezentacji; szkolenia zespołu sprzedaży w zakresie wykorzystania nowych materiałów promocyjnych; monitorowanie efektywności komunikacji marketingowej.
 • Szkolenie zespołu sprzedaży i prezentacja strategii działania w zakresie nowych i obecnych już w sprzedaży produktów dla zwierząt  gospodarskich. Wsparcie techniczne dla przedstawicieli. Wspólne wizyty w terenie.
 • Rozwijanie usług dla lecznic weterynaryjnych dopasowanych do profilu wiedzy i doświadczenia medycznego klientów, strategii marketingowej i polityki kontraktowej.
 • Nadzorowanie obsługi pytań, reklamacji i wątpliwości naszych klientów, zawierających elementy techniczne (merytoryczne).
 • Pozyskanie wsparcia Liderów Opinii w celu rozwoju naukowego wizerunku Virbac.
 • Udział w krajowych i regionalnych targach, konferencjach i kongresach
 • Organizowanie i współorganizowanie lokalnych spotkań i seminariów dla klientów (praktyki weterynaryjne, farmerzy), organizowanie webinariów, opracowanie i wygłoszenie prezentacji na uzgodnione tematy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, weterynaryjne
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach sprzedażowych lub marketingowych, w tym, minimum 2-letnie doświadczenie w sektorze FPA
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wiedza o rynku produktów dla zwierząt gospodarskich, w tym znajomość narzędzi marketingowych stosowanych na rynku farmacji weterynaryjnej,

Klient oferuje:

 • pracę w stabilnej, międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stały rozwój zawodowy w firmie z ogromnym potencjałem, która bardzo dynamicznie się rozwja
 • doświadczony i zgrany zespół współpracowników
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz atrakcyjny pakiet benefitów i wszlekie narzędzia pracy
 • przyjazną atmosferę pracy sprzyjającą dobrej współpracy i dalszemu rozwojowi


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: