Samodzielna Księgowa - nieruchomości komercyjne (k/m) | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
HRK Finance specjalizuje się w rekrutacji wysokiej klasy ekonomistów na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz wiodących spółek z kapitałem polskim. Dla naszych klientów pozyskujemy ekspertów i menedżerów oraz pracowników średniego szczebla w działach finansów. Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu całych struktur centrów finansowych. Zespół działa w ramach HRK S.A. jednej z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment/Development Centre), budowania ścieżek kariery, employer brandingu oraz obsługę kadr i płac. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

Samodzielna Księgowa

nieruchomości komercyjne (k/m)

miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek celowych
 • Kontrola rachunkowo ? finansowa dokumentów księgowych
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów sprzedaży
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów zakupów, rozliczanie delegacji i zaliczek pracowniczych
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów bankowych i kasowych
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych
 • Prowadzenie rejestru pożyczek
 • Prowadzenie rejestru kredytów
 • Rozliczanie różnic kursowych
 • Kontrola sald rozliczeń międzyokresowych
 • Rejestracja umów zleceń i o dzieło
 • Bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami
 • Bieżąca kontrola rozrachunków z pracownikami
 • Sporządzanie sprawozdań do NBP, GUS i innych wymaganych prawem
 • Sporządzanie deklaracji CIT, VAT i innych wymaganych prawem do odpowiednich urzędów
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z odpowiednim pakietem dokumentów dla audytu
 • Przegotowanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • Przygotowywanie budżetów.

Wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych
 • Umiejętność przygotowania deklaracji podatkowych
 • Sporządzane sprawozdań GUS i NBP
 • Znajomość UoR i MSSF oraz prawa podatkowego
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnyc
 • Mile widziany Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ACCA


Zapoznaj się z naszą Klauzulą informacyjną HRK w związku z Rozporządzeniem RODO o Ochronie Danych Osobowych: