Kontakt | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Kontakt

Siedziba główna

+48 22 420 20 00

Payroll Consulting

+48 22 420 25 00

Biuro
prasowe

Monika Witoń

Head of Marketing & PR

+48 516 156 128

monika.witon@hrk.pl

Inspektor Ochrony Danych sprawy związane z ochroną danych osobowych iod@hrk.pl - Jakub Gałczyński

Dane rejestrowe spółki

Nazwa firmy: HRK SA
Adres: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 525-21-88-862
Regon: 016415964
Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł (pokryty w 100%)
KRS: Firma wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000022647.

Nasze oddziały

Siedziba główna

pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

+48 22 420 20 00
+48 22 420 20 05
+48 22 420 20 19

 

Główne biuro firmy HRK mieści się w Warszawie przy Placu Bankowym 2, w tzw. Błękitnym Wieżowcu. Jest to najwyższy budynek na pl. Bankowym. Do naszej siedziby najłatwiej dojechać metrem, wysiadając na stacji Ratusz Arsenał. Recepcja budynku wydaje przepustkę na podstawie okazanego dokumentu. Przepustka umożliwia przejście przez bramki i wyjazd windą na 9 piętro, gdzie mieści się HRK.

 

Oddział w Krakowie


HRK Payroll Consulting
ul. Słowackiego 66 (5 piętro)

30-004 Kraków.

+48 22 420 25 00


HRK Rekrutacja

Sebastian Wysocki - Team Manager HRK Kraków
 +48 539 031 952 
sebastian.wysocki@hrk.pl 


HRK IT Contracting

Paulina Pustół - Executive Manager HRK IT Contracting
+ 48 539 602 596
paulina.pustol@hrk.pl

HRK Rekrutacja - Oddział w Poznaniu

ul. Szkolna 5/16
61-832 Poznań

+61 622 72 11

 

 

 

HRK Rekrutacja - Oddział we Wrocławiu 

ul. Plac Solny 14A 
50-062 Wrocław

Andżelika Grzyb - Executive Manager w HRK Wrocław:

+48 734 211 531

 

HRK Payroll Consulting - Oddział we Wrocławiu 

ul. Podwale 62A 
50-010 Wrocław

+48 22 420 25 00

HRK Payroll Consulting - Oddział w Łodzi

ul. A. Mickiewicza 10
90-050 Łódź

+48 22 243 43 78

 

 

 

HRK Rekrutacja - Oddział w Katowicach

ul. Dworcowa 4
40-012 Katowice

 

Anna Wygaś - Branch Manager HRK Katowice

+48 506 287 573
anna.wygas@hrk.pl