Eksperci HRK będą pracować dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Eksperci HRK będą pracować dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

09.11.2016
Główne zdjęcie artykułu

Na zlecenie Ministerstwa eksperci z zespołu Employer Branding HRK przygotują koncepcję i zawartość platformy internetowej dotyczącej godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu „Rodzina i praca – to się opłaca” współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Zespół ekspertów HRK zajmie się opracowaniem koncepcji oraz treści platformy internetowej, której adresatami będą pracodawcy i pracownicy. Platforma ma wskazywać i promować najlepsze mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR). Pracodawcy znajdą na niej informacje o korzyściach ze stosowania tych mechanizmów, o tym, które spośród nich najlepiej sprawdzają się w podobnych do ich własnych przedsiębiorstwach, oraz o kosztach, które trzeba ponieść przy ich wdrażaniu. Pracownicy z kolei otrzymają informacje o przysługujących im prawach, a także o sposobach radzenia sobie w sytuacji zaburzonej równowagi pomiędzy różnymi sferami życia. Nie zabraknie też prezentacji dobrych praktyk oraz dodatkowych materiałów, publikacji, raportów, filmów związanych z tematyką godzenia ról.

- Możliwość utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym jest obecnie dla wielu osób ważnym kryterium wyboru pracodawcy. Dlatego firmy poszukują informacji o mechanizmach godzenia ról, które mogą wdrożyć, żeby utrzymać pracowników i przyciągnąć kandydatów do pracy. Platforma, której założenia przygotowujemy na zlecenie Ministerstwa wychodzi naprzeciw tym potrzebom – wyjaśnia Joanna Kotzian, która z ramienia HRK kieruje zespołem ekspertów pracujących nad koncepcją platformy.

Zgodnie z założeniami autorów i zleceniodawców treści zamieszczane na platformie mają być oparte o sprawdzone rozwiązania. W pracach nad rekomendacjami dotyczącymi konkretnych narzędzi eksperci z zespołu Employer Branding HRK wykorzystają wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Rodzina i praca - to się opłaca” w 35 przedsiębiorstwach, a także wyniki badań własnych, przeprowadzonych w trakcie prac nad raportem „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał”.  - Zakładamy, że dla wielu osób korzystających z platformy tematyka MGR będzie czymś nowym, dlatego dokładamy starań, by w jak najprostszy sposób wyjaśniać, co się pod tym pojęciem kryje i jak można opisywane rozwiązania zastosować w swoim przedsiębiorstwie – dodaje Joanna Kotzian.  

Platforma jest częścią projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Rodzina i praca - to się opłaca!”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020) współfinansowanego przez Komisję Europejską i ma na celu promocję mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w miejscu pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie.