Payroll Consulting, outsourcing kadr i płac | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Payroll Consulting - outsourcing kadr i płac

HRK Payroll Consulting specjalizuje się w zarządzaniu dokumentacją personalną i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeń. Naszymi atutami są wiedza oraz doświadczenie zespołu. Tworzą go konsultanci z wieloletnią praktyką w działach personalnych i firmach doradczych. Podejmując współpracę z klientem, staramy się przede wszystkim zrozumieć jego potrzeby. Budujemy długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Obsługujemy klientów reprezentujących wszystkie branże i rodzaje działalności. Dostarczamy narzędzia, które pozwalają prowadzić świadomą politykę personalną. 

Główne obszary naszej działalności to:


Administracja wynagrodzeniami

Zespół Payroll consulting profesjonalnie rozlicza listy płac i prowadzi akta osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Naliczamy wynagrodzenia we wszystkich aspektach, prowadzimy rozliczenia z urzędami w zakresie wszelkich zobowiązań. Przygotowujemy analizy pozwalające prowadzić świadomą politykę wynagradzania.

Zarządzanie dokumentacją personalną

Nasi konsultanci przejmują na siebie odpowiedzialność za prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z obecnością pracownika w firmie, począwszy od podpisania z nim umowy o pracę, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Analizujemy dane personalne i przygotowujemy raporty dla zarządu. Na życzenie klienta świadczymy usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pracownicy czasowi

W ramach usługi zatrudniamy pracowników oddelegowanych do firmy klienta, a nasi konsultanci prowadzą wszelkie sprawy kadrowo-płacowe związane z wykonywaniem przez nich obowiązków. Specjalizujemy się w delegowaniu specjalistów i personelu administracyjnego.

Zalety współpracy:

  • Prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
  • Dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. system TETA Constellation)
  • Stały wgląd w dane personalne pracowników (narzędzie e-Personel)
  • Profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami przeprowadzającymi kontrole
  • Poufność i bezpieczeństwo informacji
  • Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu kadr i prawa pracy
  • Wsparcie działu HR w relacjach z pracownikami i zarządem

Opiekunowie

Małgorzata Wiśniewska-Janus

Partner

Monika Korpas

Business Development Manager
HRK Payroll Consulting