Szkolenia i coaching | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Szkolenia i coaching

Wspierając klientów w budowaniu ich sukcesu oferujemy liczne szkolenia szyte na miarę ich potrzeb. Zatrudniamy doświadczonych coachów z certyfikatem International Coach Federation lub International Coaching Community, którzy wspierają organizację w osiągnięciu założonych celów. Profesjonalny coaching prowadzi do uruchomienia zasobów potrzebnych do realizacji celów zawodowych i osobistych. Cele te są ustalane wspólnie przez firmę i uczestnika coachingu i powinny one być spójne z wartościami oraz strategią organizacji. Z kolei dla firmy coaching to doskonałe narzędzie do budowania zaangażowania, odpowiedzialności, kultury nastawionej na rozwój pracowników.

Dzięki coachingowi pracownicy:

  • podejmują lepsze decyzje,
  • osiągają cele w prostszy i bardziej skuteczny sposób,
  • rozwijają swoje umiejętności przywódcze,
  • budują lepsze relacje z innymi (współpracownikami, klientami),
  • odnoszą sukcesy zawodowe,
  • działają efektywniej,
  • wprowadzają równowagę do swojego życia zawodowego i osobistego.

Przykłady szkoleń

Skuteczne prowadzenie rekrutacji

Podczas tego szkolenia dowiesz się jakie są kluczowe pułapki procesu rekrutacyjnego, jak zidentyfikować kompetencje zawodowe, jakie są techniki wywiadu biograficznego, kompetencyjnego, weryfikowania wiedzy produktowej i branżowej, a także jak diagnozować motywację kandydatów.

Skuteczne prowadzenie rekrutacji

Podczas tego szkolenia dowiesz się jakie są kluczowe pułapki procesu rekrutacyjnego, jak zidentyfikować kompetencje zawodowe, jakie są techniki wywiadu biograficznego, kompetencyjnego, weryfikowania wiedzy produktowej i branżowej, a także jak diagnozować motywację kandydatów.

Assessment & Development Centre

Na szkoleniu poznasz rodzaje zadań stosowanych przez AC/DC, zasady organizacji i kontrolowania przebiegu sesji, sposoby oceny kompetencji, przygotowywania raportów oraz udzielania informacji zwrotnej uczestnikom i klientom wewnętrznym.

Wywiad kompetencyjny

Ze spotkania wyniesiesz wiedzę z zakresu rodzajów interview, poznasz metody identyfikacji i definiowania kompetencji, strukturę rozmowy opartej na kompetencjach oraz rodzaje pytań.

Komunikacja w oparciu o Insights Discovery

Szkolenie pomoże Ci budować większą świadomość samego siebie, zwłaszcza w zakresie stylu działania oraz komunikowania się. Udoskonalimy Twoje umiejętności komunikacyjne, pomożemy jeszcze lepiej zrozumieć różnice w komunikacji do pracowników oraz do kandydatów. Udzielimy również wsparcia i wskazówek do dalszego rozwoju zawodowego.

Opiekunowie

Tomasz Sokołowski

Wiceprezes Zarządu