Outplacement - wsparcie zmiany zawodowej | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Outplacement - wsparcie zmiany zawodowej

Zmiany otoczenia czy nowa strategia działalności wymagają od firm zmian również na poziomie zatrudnienia. Program wsparcia zmiany zawodowej (outplacement) został tak skonstruowany, by ograniczyć do minimum negatywne skutki zwolnień dla organizacji i zmaksymalizować korzyści odnoszone z programu dla pracowników. W naszej ofercie znajdują się indywidualne programy, przygotowane z myślą o kadrze menedżerskiej oraz pracownikach zajmujących stanowiska specjalistyczne, a także programy grupowe.

Korzyści dla zwalnianego pracownika: 

 • minimalizacja psychologicznych kosztów utraty zatrudnienia
 • pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących pracy i życia zawodowego
 • zwiększenie poczucia kontroli nad dalszym przebiegiem kariery
 • możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie strategii i technik autoprezentacji 
 • skrócenie czasu przeznaczonego na poszukiwanie nowego miejsca pracy
 • nabycie nowych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym
   

Korzyści dla firmy:

 • poprawa nastrojów wewnątrz organizacji
 • ograniczenie ryzyka utraty kluczowych członków zespołu
 • minimalizacja ryzyka spadku wydajności pracy w trakcie zmian i po ich wprowadzeniu
 • podtrzymanie lub nawet poprawa wizerunku firmy jako pracodawcy
 • ograniczenie ryzyka związanego z roszczeniami niezadowolonych z przebiegu zwolnień pracowników
 • ograniczenie ryzyka związanego z utratą klientów i kontrahentów

Opiekunowie

Tomasz Sokołowski

Wiceprezes Zarządu