Assessment & Development | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Assessment & Development

Jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów do pracy? Odpowiedzią mogą być techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.

Assessment Center (ośrodek oceny, ocena zintegrowana) oraz Development Center (ośrodki rozwoju) pozwalają ocenić kompetencje kandydatów, ich dopasowanie zawodowe do konkretnego stanowiska pracy, a także wytyczyć dla nich odpowiednie ścieżki rozwoju. 

Możliwości wykorzystania Assessment Centre:

  • Rekrutacja
  • Restrukturyzacja firmy
  • Rekrutacja do programów rozwojowych
  • Audyt kompetencyjny


Podczas sesji AC/DC kandydaci są obserwowani i oceniani przez wykwalifikowany zespół asesorów, którzy analizie poddaje ich potencjał, predyspozycje osobowościowe, wiedzę oraz umiejętności. W trakcie Assessment/Development Centre kompetencje uczestników badania są weryfikowane na podstawie ich zachowań w zadaniach symulacyjnych. Stosujemy symulacje grupowe i indywidualne, testy umiejętności, kwestionariusze osobowości zawodowej oraz wywiady kompetencyjne.

Każdy uczestnik sesji jest obserwowany przez minimum 2 assessorów, a każda kompetencja badana przynajmniej dwiema metodami. Pracujemy w oparciu o funkcjonujący w organizacji system kompetencyjny lub przygotowujemy własną metodologię.

Na życzenie klienta wdrażamy Assessment/Development Centre w firmie, jako narzędzie zarządzania ludźmi. Stosujemy narzędzia diagnostyczne firmy SHL (kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ oraz testy umiejętności). Posiadamy doświadczenie w stosowaniu testów Insigths Discovery, Thomas International oraz Quest. Na potrzeby fuzji i przejęć przeprowadzamy Audyty personalne z wykorzystaniem różnych narzędzi.

Zalety współpracy:

  • wieloletnie doświadczenie konsultantów HRK w stosowaniu AC/DC 
  • bogata baza zadań osadzonych w rzeczywistości biznesowej
  • indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego
  • raporty zbiorcze dotyczące badanych grup pracowników
  • możliwość dostosowania zawartości i formy raportu do potrzeb klienta​

Opiekunowie

Justyna Lipowska

Executive Manager
HRK Assessment & Development