Raporty branżowe | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Raporty branżowe

HRK to nie tylko rekrutacja i usługi wspierające biznes - tworzymy grupę ekspertów, którzy aktywnie śledzą zmiany rynkowe i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Serdecznie zapraszamy do pobierania naszych raportów!

 • E-book: Employees e-mobility Poland

  Remote work, which used to be a benefit, has become commonplace today and no one is surprised by the desire to do so anymore. This form of work has opened the possibility of career development abroad for Poles. Relocation, although difficult in the pandemic era, is slowly giving way to the so-called employee e-mobility, which is understood as remote online work for a foreign entity.

  Pobierz raport w .pdf
 • E-mobility polskich pracowników

  Praca zdalna, która niegdyś stanowiła benefit, dziś stała się codziennością i nikogo nie dziwi chęć pracy z domu. Taka forma wykonywania obowiązków otworzyła rodakom możliwość rozwoju kariery poza granicami kraju. Relokacja, choć utrudniona w dobie pandemii, powoli ustępuje miejsca tzw. e-mobilności pracowników, przez którą rozumie się pracę online w trybie zdalnym dla zagranicznego podmiotu.

  Pobierz raport w .pdf
 • E-book: Polski rynek pracy w 2022 roku a wojna na Ukrainie

  Braki kadrowe w Polsce doskwierają coraz większej liczbie branż. Coraz więcej firm deklaruje gotowość do zatrudniania uchodźców. W jakich branżach i na jakich stanowiskach mogą znaleźć zatrudnienie? Jakie kompetencje powinni posiadać? W e-booku „Polski rynek pracy w 2022 roku a wojna na Ukrainie” eksperci ds. rekrutacji firmy doradztwa personalnego HRK S.A. odpowiadają na te pytania.

  Pobierz raport w .pdf
 • E-book: Legalizacja pobytu i zatrudnienie ukraińskich uchodźców

  24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania konfliktu zbrojnego do naszego kraju przybyło ponad milion uchodźców. W odpowiedzi na trudną sytuację Ukraińców przebywających w Polsce, polski Rząd opracował i przyjął „Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, której zapisy mają ułatwić społeczności ukraińskiej m.in. zalegalizowanie pobytu w Polsce, podjęcie legalnej pracy zarobkowej, czy też korzystanie z opieki zdrowotnej.

  Pobierz raport w .pdf