Raporty branżowe | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Raporty branżowe

HRK to nie tylko rekrutacja i usługi wspierające biznes - tworzymy grupę ekspertów, którzy aktywnie śledzą zmiany rynkowe i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Serdecznie zapraszamy do pobierania naszych raportów!

 • Transformacja energetyczna w obliczu zmian geopolitycznych i luk kompetencyjnych

  Transformacja energetyczna w Polsce jest dziś widoczna. Jednak intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi wyzwanie dla podmiotów działających w tym sektorze, głównie ze względu na problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z analizą przygotowaną przez zespół HRK Energy.

  Pobierz raport w .pdf
 • Młodzi Inżynierowie 2022

  Wyniki przeprowadzonego badania, na podstawie których został opracowany raport, pozwoliły nam poznać aktualny profil studentów oraz absolwentów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną. Tym samym przekazujemy Państwu aktualną wiedzę na temat oczekiwań młodych inżynierów wobec pracodawców działających w branży budowlanej. Partnerami raportu są Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polskie Towarzystwo Politechniczne.

  Pobierz raport w .pdf
 • E-book: Employees e-mobility Poland

  Remote work, which used to be a benefit, has become commonplace today and no one is surprised by the desire to do so anymore. This form of work has opened the possibility of career development abroad for Poles. Relocation, although difficult in the pandemic era, is slowly giving way to the so-called employee e-mobility, which is understood as remote online work for a foreign entity.

  Pobierz raport w .pdf
 • E-mobility polskich pracowników

  Praca zdalna, która niegdyś stanowiła benefit, dziś stała się codziennością i nikogo nie dziwi chęć pracy z domu. Taka forma wykonywania obowiązków otworzyła rodakom możliwość rozwoju kariery poza granicami kraju. Relokacja, choć utrudniona w dobie pandemii, powoli ustępuje miejsca tzw. e-mobilności pracowników, przez którą rozumie się pracę online w trybie zdalnym dla zagranicznego podmiotu.

  Pobierz raport w .pdf