Rynek IT we Wrocławiu. Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe pracodawców, a oferta uczelni. | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Rynek IT we Wrocławiu. Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe pracodawców, a oferta uczelni.

05.10.2016
Główne zdjęcie artykułu

Polski rynek informatyczny jest, po Rosji, drugim co do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, a sektor IT jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Jakich kompetencji oczekują od specjalistów IT wrocławscy pracodawcy? Jak na potrzeby pracodawców odpowiadają uczelnie?

Jak na potrzeby pracodawców odpowiadają uczelnie? O tym między innymi można przeczytać w raporcie „Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe wrocławskich pracodawców, a oferta uczelni”, który powstał w oparciu o wspólne badanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i firmy doradczej HRK S.A w ramach projektu „Invest in Wroclaw”.

We wspomnianej - szeroko rozumianej - branży informatycznej pracuje obecnie ok. pół miliona osób, a eksperci IT należą do najbardziej poszukiwanych pracowników. Na mapie polskiego rynku informatycznego szczególne miejsce zajmuje Wrocław, gdzie powstał jeden z najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych ekosystemów IT w kraju. Rynek informatyczny we Wrocławiu cały czas rośnie – zarówno dzięki międzynarodowym inwestycjom, jak i polskim firmom, które znajdują w stolicy Dolnego Śląska znakomite warunki do rozwoju. 

Pod względem liczby zatrudnionych informatyków Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast - za Warszawą, na poziomie Krakowa. W mieście ulokowali się globalni gracze, a także największe polskie firmy polskie –  PGS, Software, REC Global, SMT, Sygnity czy Yuma. Przedsiębiorstwa te przyciąga do Wrocławia przede wszystkim dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wrocław jest trzecim największym ośrodkiem akademickim w kraju, a Politechnika Wrocławska wraz z Politechniką Warszawską to najlepsze uczelnie techniczne. W 2015 roku na 26 uczelniach kształciło się we Wrocławiu 124 440 studentów, co stanowi blisko 20 proc. populacji miasta.  9 wrocławskich uczelni kształci obecnie studentów na potrzeby branży IT. 

Wrocławskie firmy IT – krótka charakterystyka

Kluczową specjalizacją IT we Wrocławiu jest produkcja oprogramowania (69 proc. firm). Działające tu firmy informatyczne wytwarzają oprogramowanie dla klientów zewnętrznych (B2B, end user) lub wewnętrznych. Niespełna połowa organizacji (44 proc.) zajmuje się usługami, wdrożeniem i konsultingiem IT, a 1/3 - sprzedażą oprogramowania. Spory udział we wrocławskiej informatyce mają firmy innowacyjne, prowadzące działalność R&D (24 proc.).  Firmy dobrze radzą sobie z pozyskiwaniem specjalistów IT dzięki wysokiej podaży absolwentów uczelni wyższych, napływowi specjalistów z innych regionów kraju oraz zza granicy. Coraz większą popularnością cieszą się także inicjatywy nakierowane na dokształcanie i przekwalifikowanie osób spoza branży, tak by mogły podjąć pracę w firmach IT  - wyjaśnia Joanna Kotzian ekspert firmy HRK S.A.

Jakich kompetencji poszukują pracodawcy z branży IT?

Najbardziej poszukiwaną we Wrocławiu kompetencją specjalistyczną w obszarze IT jest programowanie, na które wskazało aż 93 proc. przedsiębiorstw. Dominującym we Wrocławiu językiem programowania jest Java (wskazana przez 73 proc. firm). Programiści, którzy mogą się pochwalić dobrą znajomością tego języka są w najlepszej sytuacji na wrocławskim rynku pracy. Bardzo poszukiwana jest też umiejętność zarządzania projektami, niewiele mniejsze zapotrzebowanie obserwowane jest w obszarze analityki i testowania. Wśród poszukiwanych kompetencji 60 proc. firm wskazało jeszcze na znajomość baz danych. Wymienione kompetencje są szczególnie istotne przy produkcji oprogramowania, która jest specjalnością wrocławskich firm IT. 

Czym wrocławskie firmy kuszą pracowników?

Cechą charakterystyczną branży IT jest bardzo duża rozpiętość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach –mogą się różnić o 5 000 – 6 000 złotych.  Największe różnice w wynagrodzeniach oferowanych we Wrocławiu są widoczne w obszarze rozwoju oprogramowania, gdzie na stanowiskach dyrektorskich płace brutto wahają się od 7000 do nawet 30 000 zł. Na najwyższe pensje – bez względu na poziom w hierarchii - mogą liczyć eksperci zatrudnieni w obszarze aplikacji biznesowych. Nawet początkujący specjalista (z doświadczeniem poniżej 3 lat)  otrzymuje tu pensję brutto w granicach 7000 zł. 

Wrocławscy pracodawcy, aby wyróżnić się na rynku w wyścigu o najlepszych pracowników, kuszą nie tylko wysoką pensją, ale także pakietem dodatkowych świadczeń. Najwyższą pozycję na liście benefitów zajmuje dofinansowanie nauki języka obcego –przyznaje go aż 81 proc. badanych firm. Stosunkowo często oferowane są również zajęcia sportowe, pakiet medyczny, ubezpieczenia na życie, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych i posiłków, samochód służbowy i wyjazdy turystyczne. Ważne miejsce w ofercie pracodawców zajmują również świadczenia związane z rozwojem profesjonalnym - szkolenia technologiczne, udział w konferencjach branżowych, a także dofinasowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów. Pracodawcy stawiają również na rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych zwłaszcza w zespołowej pracy nad projektem.

O raporcie

Raport „Rynek IT we Wrocławiu. Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe pracodawców, a oferta uczelni” powstał w wyniku badania przeprowadzonego w ramach projektu „Invest in Wroclaw” przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz firmę doradczą HRK S.A. Badanie było przeprowadzone w pierwszym kwartale 2016 r. i wzięło w nim udział 45 firm z Wrocławia oraz 9 uczelni, które mają w swojej ofercie informatykę lub kierunki pokrewne.

Pobierz pełną wersję raportu:

„IT Industry & Education in Wroclaw”