Ryczałt z paliwem czy bez? | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Ryczałt z paliwem czy bez?

18.04.2016
Główne zdjęcie artykułu

Od lat toczyła się dyskusja nad rozliczaniem samochodów służbowych do celów prywatnych i doczekaliśmy się wprowadzenia ryczałtów za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Od lat toczyła się dyskusja nad rozliczaniem samochodów służbowych do celów prywatnych i doczekaliśmy się wprowadzenia ryczałtów za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych.

Od 01 stycznia 2015 obowiązują następujące ryczałty: 

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – pracownik powinien rozpoznać przychód w kwocie 250,00 zł miesięcznie,

  • dla samochodów o pojemności silnika od 1600 cm3 – przychód wynosi 400,00 zł miesięcznie. 

Szkoda tylko, że znowu nowe przepisy, wprowadzone ustawą o „ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej”, zamiast cieszyć podatników, budzą obawy i ryzyko kolejnych sporów z organami podatkowymi. Nowelizacja, która w swoim założeniu miała uprościć sposób rozliczania z fiskusem nie odpowiedziała na podstawowe pytanie – czy w ryczałcie został uwzględniony koszt paliwa zużywanego podczas korzystania z samochodu służbowego? Spróbujmy, zatem rozszyfrować wysokość ryczałtu.

Do obliczenia wartości przychodu za każdy miesiąc korzystania z samochodu przyjęto:

  • dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 1600 cm3 – iloczyn 300 km i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271), tj. 300 km x 0,8358 zł. Tak obliczony przychód wynosi 250,74 zł, po odrzuceniu groszy – 250 zł,
  • dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 1600 cm3 – przyjęto 160% przychodu obliczonego w sposób wskazany w pkt 1 (400 zł).

Jak widać kalkulacja jest prosta i odwołuje się w sposób bezpośredni do stawek właściwych przy kilometrówce w przypadku wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że stawka w tym rozporządzeniu (0,8358 zł) zawiera zarówno amortyzację, jak i koszty paliwa. Kwota wypłacana przez pracodawcę z tytułu korzystania przez pracownika z prywatnego pojazdu powinna zrekompensować całość wydatków na przejechanie określonego dystansu. Wlicza się w to nie tylko koszty paliwa, ale również inne koszty eksploatacyjne. Stawka została skalkulowana w taki sposób, aby zapewnić pracownikowi wykorzystującemu własny pojazd do podróży służbowych zwrot wydatków. Jednocześnie jednak, z tego uzasadnienia widać, że ustawodawca założył średni przebieg dla celów prywatnych na poziomie 300 km.

Z drugiej strony przepis w ustawie PIT, wskazujący na wysokość ryczałtu, nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, w szczególności liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu w jazdach lokalnych czy pozamiejscowych. Zapewne na wokandę sądów administracyjnych trafi temat paliwa zużytego do samochodów służbowych w trakcie prywatnego z nich korzystania. Nim zagadnienie to zostanie wyjaśnione przez orzecznictwo, należy odpowiednio ustalić zasady korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych, tak żeby zmniejszyć zagrożenie kary ze strony fiskusa.

Raporty

http://www.hrk.eu/pl/o_firmie/dla_mediow/15-10-15/Najlepsi_b%C4%99d%C4%85_pracowa%C4%87_dla_innowator%C3%B3w.aspx

Informacje prasowe

http://www.hrk.eu/pl/o_firmie/dla_mediow/15-09-30/Jak_przygotowa%C4%87_portfolio_rekrutacyjne_kt%C3%B3re_zaimponuje_potencjalnemu_pracodawcy.aspx

http://www.hrk.eu/pl/o_firmie/dla_mediow/15-08-12/Informatyk%C3%B3w_ju%C5%BC_nie_ma%E2%80%A6.aspx

http://www.hrk.eu/pl/o_firmie/dla_mediow/15-07-01/Jak_stworzy%C4%87_idealny_profil_na_zawodowych_portalach_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych.aspx