Poradnik #3: Proces rekrutacyjny: etapy weryfikacji kandydatów | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Poradnik #3: Proces rekrutacyjny: etapy weryfikacji kandydatów

01.10.2021
Główne zdjęcie artykułu

Zdecydowałeś się odpowiedzieć na konkretne ogłoszenie o pracę. Mijają dni, a Twój telefon milczy. Zastanawiasz się, jakie są kolejne kroki i czy masz szansę przejść od następnego etapu procesu rekrutacyjnego? Poznaj etapy weryfikacji kandydatów.

Powszechnym sposobem na dotarcie do jak największej liczy potencjalnych kandydatów jest publikacja ogłoszenia o pracę w internecie. Zamieszczenie ogłoszeń na największych portalach z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na sporą liczbę aplikacji, które to w dalszej kolejności należy odpowiednio zweryfikować.

Etap pierwszy: selekcja

Wraz ze spływem kolejnych aplikacji, osoba zajmująca się daną rekrutacją przystępuje do pierwszego etapu procesu, czyli wstępnej selekcji nadesłanych dokumentów. Etap ten ma na celu ocenę nadesłanych CV i wyodrębnienie grupy osób, które w największym stopniu spełniają oczekiwania i wymagania, jakie stawia pracodawca. Zdarza się, że już na tym etapie rekruter musi wykonać ogrom pracy, ponieważ na ogłoszenia często zgłaszają się osoby zupełnie przypadkowe. Czasami kandydaci nie przeczytają dokładnie kryteriów zawartych w treści, a innym razem świadomie zaaplikują, mimo iż wiedzą, że nie spełniają podstawowych wymagań.

Czas trwania pierwszego etapu może być naprawdę różny i może zależeć m.in. od liczby zgłoszeń, jakie napływają w odpowiedzi na ogłoszenie. Logiczne jest, że im większym zainteresowaniem cieszy się dana rekrutacja, tym dłużej potrwa selekcja kandydatów, a co za tym idzie, wydłuży się czas uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie. Nie warto jednak zrażać się tym, bo czasem telefon potrafi zadzwonić w najmniej oczekiwanym momencie, gdy już wydaje się nam, że nasze szanse są równe zero.

Etap drugi: kontakt telefoniczny

Jeśli spełniasz podane w ogłoszeniu  wymagania to najprawdopodobniej zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa telefoniczna. Rozmowa może być krótka i ograniczać się do zaproszenia na spotkanie, jednak zdecydowanie częściej podczas pierwsze kontaktu rekrutera z kandydatem padają pytania, które mają na celu pogłębienie informacji zawartych w CV.

Ten pierwszy kontakt z rekruterem to dobry moment na zaprezentowanie swojej osoby z jak najlepszej strony, dlatego warto być do rozmowy odpowiednio przygotowanym. Równie ważne są warunki, w jakich odbywasz taką rozmowę – zadbaj abyś miał komfort swobodnego udzielania odpowiedzi.  Jeśli w danej chwili nie masz takiej możliwości, zaproponuj odbycie rozmowy w innym terminie.

Etap trzeci: interview

Po pomyślenie odbytej rozmowie telefonicznej możesz otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (na żywo lub za pośrednictwem komunikatorów video), czyli tzw. interview.

Celem tej części procesu rekrutacyjnego jest przede wszystkim weryfikacja umiejętności kandydata, predyspozycji zawodowych oraz motywacji do podjęcia pracy. Rozmowa poświęcona kompetencjom kandydata zwykle stanowi najbardziej rozbudowaną część całego spotkania. Osoba prowadząca dopytuje wówczas m.in. o kwestie związane z poprzednimi miejscami pracy, np. zakres obowiązków i odpowiedzialności, porażki i sukcesy, powody zmiany pracy. Zwykle padają również pytania dotyczące wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz planów zawodowych na przyszłość. Sprawdzana może być także znajomość branży – o ile jest ważna z punktu widzenia pracy na danym stanowisku. Na tym etapie rekruter najprawdopodobniej będzie chciał zweryfikować również znajomość języka obcego u kandydata. 

To właśnie na tym etapie poznasz szczegóły dotyczące pracy na stanowisku, o które się ubiegasz. Sama oferta może zostać przedstawiona zarówno na początku, jak i pod koniec spotkania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to jest dobry moment, aby je zadać.  Nie unikaj tematu dotyczącego oczekiwań finansowych – postaraj się jak najdokładniej sprecyzować, ile chciałbyś zarabiać na danym stanowisku. Jeśli nie chcesz podać konkretnej kwoty, przedstaw widełki. 

Coraz częściej stosowanym elementem rekrutacji są testy psychologiczne i testy umiejętności. Do tego etapu rekrutacji czasami są zapraszane wszystkie osoby, które odbyły rozmowy kwalifikacyjne, a czasami tylko te, które pomyślnie przez nie przebrnęły. Doborem testów zajmuje się psycholog, uwzględniając przy tym wymagania stawiane na danym stanowisku pracy. Testy można wykonywać indywidualnie, czasami jednak są organizowane sesje grupowe.

Etap czwarty: sprawdzanie referencji

Dosyć popularną praktyką jest sprawdzanie referencji kandydata – dotyczy to zarówno stanowisk wyższego, jak i niższego szczebla.  Oczywiście zostaniesz uprzedzony o tym, że firma chce sprawdzić Twoje referencje w poprzednich miejscach zatrudnienia i zostaniesz poproszony o podanie kontaktów do odpowiednich osób. Praktykowane jest kontaktowanie się z osobą, która była twoim bezpośrednim przełożonym w poprzednim miejscu pracy. Będzie ona pytana m.in. o to, jak funkcjonowałeś w zespole i jak wywiązywałeś się ze swoich obowiązków.

Proces weryfikacji kandydatów często bywa dosyć skomplikowany, ponieważ wiele organizacji nie ogranicza się do jednej rozmowy kwalifikacyjnej. Bywa ich więcej i są one prowadzone przez różne osoby - konsultantów firm doradczych, psychologów, potencjalnych przełożonych. Jeśli uda ci się pomyślnie przebrnąć przez to wszystko i nadal będziesz zainteresowany ofertą, przed tobą najmilszy etap rekrutacji, czyli zaproponowanie współpracy.