IT Contracting – elastyczna forma współpracy | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

IT Contracting – elastyczna forma współpracy

08.05.2017
Główne zdjęcie artykułu

Rynek pracy w branży IT cechuje się niedoborem pracowników. Dowodzą tego liczby ogłoszeń zamieszczanych na portalach rekrutacyjnych – najwyższe ze wszystkich obszarów. Specjaliści z tej branży mogą przebierać w ofertach i formach zatrudnienia.

Pracodawcy, wychodząc im naprzeciw, oferują coraz więcej możliwości, jak na przykład IT Contracting, będący odpowiedzią na potrzeby branży zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

Można powiedzieć, że specjaliści ds. IT stanowią strategiczną grupę zawodową – przede wszystkim ze względu na informatyzację prawie wszystkich sfer naszego życia. Działalność w tej branży cechuje się również własną specyfiką. Pracownicy często pracują zdalnie, a z pracodawcą dzieli ich nawet kilkaset kilometrów lub więcej. Nie rzadko zdarza się, że jednocześnie współpracują z kilkoma firmami, będąc tak zwanymi freelancerami.

Branża kusi młodych ludzi, oferując im wysokie zarobki, możliwość pracy zdalnej, benefity, nienormowany czas pracy i perspektywę uczestnictwa w wielu kursach kończących się certyfikacją. Dla tej specyficznej grupy dedykowany jest IT Contracting, jako elastyczna forma współpracy na linii pracownik – pracodawca.

Czym jest IT Contracting?

IT Contracting znany jest również pod pojęciem outsourcingu IT czy też body leasingu. Można go najprościej zdefiniować jako elastyczną formę zatrudnienia. Zakres i zasady współpracy regulowane są kontraktem, w którym można zawrzeć dokładnie takie warunki, jakie odpowiadają obu stronom.

IT Contracting bardzo prężnie rozwija się na polskim rynku pracy, coraz więcej pracodawców zaczyna wdrażać tę usługę w swoich firmach. Najistotniejszą kwestią przy tej formie współpracy jest to, że umowę kontraktor podpisuje z zewnętrzną agencją, która specjalizuje się w outsourcingu kadr IT i swoje usługi świadczy dla jej konkretnego klienta. W momencie, gdy jeden projekt dobiega końca, firma odpowiednio wcześnie podejmuje działania mające na celu zapewnienie pracownikowi kolejnego, dzięki czemu kontraktor może liczyć na ciągłość zatrudnienia – wyjaśnia Maria Izdebska, IT Recruitment Consultant w firmie HRK.

Dlaczego IT Contracting?

Pracownicy i pracodawcy decydują się na IT Contracting przede wszystkim ze względów finansowych. Specjalista zatrudniany na tę formę współpracy może otrzymać dużo większe wynagrodzenie niż w przypadku zatrudnienia na etat (znaczenie w tym przypadku ma koszt zatrudnienia pracownika). Kontraktorzy często realizują dodatkowe projekty freelancerskie, a prowadząc działalność gospodarczą, mogą wiele rzeczy wliczyć w koszty prowadzenia tej działalności.

Współpraca na podstawie kontraktu niesie za sobą korzyści również po stronie pracodawcy.

W dużych korporacjach często na początku roku ustalana jest liczba wakatów oraz budżety na konkretne stanowiska. Jednak w praktyce często okazuje się, że zapotrzebowanie na specjalistów IT w projektach jest dużo większe, niż na początku zakładano. Pracodawcy decydują się wówczas na outsourcing specjalistów IT. Dzięki temu obniżają koszty za rekrutację, zwiększają efektywność znalezienia najlepszego specjalisty, a cały proces zatrudnienia takiej osoby jest dużo szybszy i sprawniejszy – tłumaczy Izabela Zaremba, IT Recruitment Consultant w firmie HRK. – Dodatkowo pracodawca, nawiązując współpracę z dostawcami, może liczyć na outsourcing często nawet całych zespołów projektowych. Kolejna sprawa to różnice w koszcie zatrudnienia takiego pracownika. Zatrudnianie na kontrakt jest dużo tańsze w porównaniu z kosztami, które pracodawca ponosi, zatrudniając pracownika na umowę o pracę.

Często też pracodawcy decydują się na taką formę współpracy, traktując czas trwania kontraktu jako swego rodzaju „okres próbny” dla kandydata. Jeśli kontraktor się sprawdzi i obie strony będą zainteresowane dalszą współpracą, jest duża szansa, że pracodawca zatrudni taką osobę na stałe. Jest to aktualnie bardzo popularna forma „sprawdzania” pracowników.

Przyszłość branży IT

Polski rynek informatyczny jest po Rosji drugim co do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, a sektor IT jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Eksperci przewidują, że ta dynamika nie zmniejszy się w najbliższych latach. Firmy potrzebują coraz większej liczby specjalistów ds. IT, szczególnie Programistów Java, Programistów .NET, Testerów, Analityków, Project Managerów i Administratorów (np. systemów czy baz danych), którym oferowane są bardzo wysokie wynagrodzenia. Nawet młodzi pracownicy z obszaru IT mogą  liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4 000-6 000 zł brutto (przy zatrudnieniu na umowę o pracę).

By sprostać specyfice rynku, branża będzie dostosowywać się do potrzeb i wymagań pracowników. Według ekspertów trend zwiększania się liczby kontraktorów na rynku pracy w stosunku do pracowników etatowych będzie postępował. Specjaliści będą dążyć do jak najbardziej elastycznych warunków pracy, które umożliwią im zarówno zróżnicowanie projektów, jak i wysokie korzyści finansowe.