Doradztwo personalne – specyfikacja i zakres usługi | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu
Główne zdjęcie artykułu

Czym jest doradztwo personalne i jakie usługi się pod nim kryją? Kto korzysta z doradztwa personalnego?

Jak zwiększyć konkurencyjność firmy? Eksperci są zgodni: trzeba zainwestować w rozwój ludzi, którzy ją tworzą. Zarządzanie zasobami ludzkimi to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w firmach o zasięgu międzynarodowym o rozbudowanej strukturze. Jak pogodzić cele biznesowe firmy z celami osobistymi każdego zatrudnionego? To zadanie dla doradców personalnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie usługi oferują doradcy personalni;
  • kto może skorzystać z doradztwa personalnego;
  • dlaczego warto zainwestować w rozwój pracowników.

Czym jest doradztwo personalne?

Coraz więcej mówi się o roli kapitału ludzkiego w strategii rozwoju organizacji. To szczególnie istotne w XXI wieku, gdy wiele firm korzysta z tych samych rozwiązań technologicznych. Konkurencyjność osiąga się więc innymi sposobami.

Pod pojęciem „doradztwo personalne” kryje się szereg usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Obejmują one głównie dwa obszary: rekrutacji i rozwoju.

Usługi zarządzania i doradztwa personalnego świadczą m.in. profesjonalne agencje HR. Zatrudnieni w nich doradcy personalni to doświadczeni rekruterzy, coachowie, psychologowie, socjologowie i specjaliści ds. zarządzania. Są odpowiedzialni za kompleksowe wsparcie klientów w procesach pozyskiwania nowych pracowników oraz rozwoju dotychczas zatrudnionych.

Jak wygląda współpraca z agencją doradztwa personalnego? Kluczowym elementem całego procesu jest poznanie potrzeb klienta. Doradca personalny musi jednak uwzględnić inne czynniki, takie jak ograniczenia firmy wynikające m.in. ze specyfiki biznesu czy zmian na rynku pracy. Na postawie pogłębionego wywiadu z klientem doradca proponuje rozwiązania, które przyczynią się do poprawy efektywności zatrudnionych, a w efekcie lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Podział doradztwa personalnego

Usługi doradcze możemy podzielić na:

Indywidualne

W trakcie indywidualnych konsultacji doradca personalny pracuje ze wskazaną osobą. Forma i częstotliwość spotkań jest uzależniona od ustaleń pomiędzy agencją a klientem. Doradca może np. ocenić predyspozycje zawodowe zatrudnionego i na tej podstawie przygotować dla niego ścieżkę rozwoju w danej organizacji. Dzięki wsparciu z zewnątrz pracownik może lepiej przygotować się do objęcia nowego stanowiska w ramach organizacji.

Indywidualne spotkania z doradcą personalnym są wykorzystywane także w przypadku outplacementu, czyli programu wsparcia zmiany zawodowej.

Grupowe

Doradztwo personalne grupowe to jedna z najczęściej spotykanych form wspierania rozwoju pracowników. Szkolenia są dostosowywane do potrzeb danej grupy – np. pracowników konkretnego działu lub kadry zarządzającej.

Jakie usługi wchodzą w skład doradztwa personalnego w HRK?

Agencja rekrutacyjna HRK oferuje szeroki zakres usług zarządzania i doradztwa personalnego dla firm w takich obszarach jak:

  • Rekrutacja

Doradcy personalni to rekruterzy i headhunterzy, którzy mają doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników z wielu branż. Dzięki doskonałej znajomości rynku pracy w poszczególnych sektorach są w stanie dotrzeć do wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym także do kandydatów pasywnych, czyli tych, którzy nie szukają aktywnie zatrudnienia.

  • Assessment & Development Center

Doradcy personalni korzystają z nowoczesnych narzędzi pozwalających ocenić kompetencje kandydatów do pracy oraz wytyczyć odpowiednie ścieżki rozwoju osób już zatrudnionych. Jedną z najpopularniejszych technik diagnostycznych jest Assessment & Development Center. Sesje AC/DC wspierają nie tylko procesy rekrutacyjne, ale są wykorzystywane również w obszarze zarządzania talentami. Kandydaci są oceniani przez zespół rekruterów, nazywanych asesorami, którzy analizują ich zachowanie podczas zadań symulacyjnych (indywidualnych lub grupowych). W sesjach AC/DC wykorzystuje się również testy kompetencyjne.

  • Outplacement

Doradztwo personalne obejmuje również wsparcie zmiany zawodowej. Profesjonalny outplacement przynosi korzyści obu stronom: zarówno pracodawcy, który decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy, jak i zwalnianemu pracownikowi. W ramach outplacementu wyróżniamy programy grupowe oraz indywidualne, które przygotowane są z myślą o kadrze zarządzającej a także o specjalistach.

  • Ocena pracownicza 360 stopni

Doradztwo personalne to także pogłębiona ocena pracownika. Wielostronny feedback jest kluczowy nie tylko dla rozwoju jednostki, ale całej organizacji. Dzięki temu pracownik staje się jeszcze bardziej świadomy swoich mocnych i słabych stron, a pracodawca może zaprojektować dla niego indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego w ramach organizacji.

  • Coaching

Doradca personalny może być zawodowym coachem. Dzięki spotkaniom – indywidualnym lub grupowym – pracownicy mogą realizować własne cele, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju całej organizacji.

  • Szkolenia

Szkolenia to jedna z najpopularniejszych form doradztwa personalnego. Mogą dotyczyć wielu obszarów. W HRK prowadzimy warsztaty, które pomagają zdobyć zarówno kompetencje twarde (np. przygotowanie do bycia asesorem w sesjach AC/DC, do prowadzenia wywiadów kompetencyjnych), jak i miękkie (np. samorozwój i motywacja).

Do kogo skierowane są usługi z zakresu doradztwa personalnego?

Współpracujemy z firmami z wielu branż. W HRK dysponujemy kilkunastoma wyspecjalizowanymi zespołami działającymi w takich sektorach jak: IT, farmacja, finanse, energetyka, logistyka, FMCG, SSC/BPO czy retail & e-commerce. Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klientów zarówno w zakresie rekrutacji, jak i rozwoju. Możemy skutecznie doradzać, bazując na wiedzy o aktualnych trendach płacowych i prognozach rozwoju dla danego sektora.

Z usług doradców personalnych korzystają zarówno małe firmy świadczące usługi na rynkach lokalnych, jak i korporacje o zasięgu międzynarodowym. Forma wsparcia jest zawsze dostosowywana do potrzeb danej organizacji. Powinna realizować strategię biznesową firmy, jednocześnie uwzględniając potrzeby osób w niej zatrudnionych.