Czy planowanie kariery ma sens? | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

Czy planowanie kariery ma sens?

15.06.2018
Główne zdjęcie artykułu

Gdzie zawodowo widzimy siebie za kilka lat, gdy rynek pracy wymaga od nas elastyczności, umiejętności adaptacji i systematycznego rozwoju kompetencji, a blisko 40% naszego społeczeństwa nie podejmuje działań mających na celu rozwój zawodowy?

Podczas rozmów kwalifikacyjnych często pada pytanie o plany zawodowe kandydata w perspektywie kilku lat. Są osoby, które odpowiadając, przedstawiają precyzyjnie zaplanowaną ścieżkę kariery, jaką świadomie chcą podążać. Inne nie planują przyszłości, a ich życie zawodowe toczy się swoim niezależnym rytmem. Jak wynika z doświadczenia specjalistów ds. rekrutacji w firmie doradztwa personalnego HRK S.A., na rynku pracy przeważają kandydaci, którzy myśląc o karierze, nie wybiegają daleko w przyszłość. Tymczasem, jeśli zależy nam na sukcesach zawodowych, musimy planować własny rozwój i systematycznie doskonalić swoje umiejętności.

Po co planować?

Rozpoznanie swoich celów zawodowych nie jest łatwym zadaniem, a niekiedy może wręcz okazać się wyzwaniem. W czasach szybkich zmian gospodarczych, intensywnego rozwoju nowych technologii i wysokiego poziomu konkurencyjności na rynku pracy, niezwykle trudno przewidzieć, w jakim punkcie zawodowym będziemy za kilka lat. Po co więc planować karierę? Może lepiej skoncentrować się po prostu na jak najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków?

 – Dobrze jest podjąć próbę ułożenia planu kariery i sprawdzenia wszystkich możliwych, interesujących nas ścieżek, aby przybliżyć się do celu. Dzięki takim działaniom poznajemy siebie i znajdujemy odpowiedź na pytanie, jak chcemy, aby wyglądało nasze życie zawodowe – komentuje Karolina Orzelska, Team Leader w HRK S.A. Przemyślenie tego, co chcemy robić w życiu zawodowym, pozwoli uniknąć wielu błędów i porażek. Należy wziąć pod uwagę zarówno swoje mocne, jak i słabe strony oraz posiadane kompetencje, które ułatwią wykonywanie pewnych czynności czy zadań. 

Pracy poświęcamy znaczną część naszego życia, wypełniając różne zadania związane z życiem zawodowym oraz doskonaląc swoje kompetencje. Zmiany na rynku pracy w coraz większym stopniu wymagają od pracowników systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tymczasem, jak pokazuje badanie przeprowadzone przez HRK S.A. niemal co trzeci pracownik nie podejmuje działań mających na celu rozwój zawodowy. Wśród osób, które zadeklarowały, że rozwijają swoje kompetencje, 76% regularnie uczęszcza na naukę minimum jednego języka obcego.  Dodatkowo 53% bierze udział w konferencjach i warsztatach związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy, a tylko 17% studiuje lub studiowało podyplomowo.

Planując dalsze etapy kariery, należy pamiętać, aby uzupełnić je o zdobyte już doświadczenia i nowe umiejętności. Bazując na tym, czego się nauczyliśmy, możemy natrafić na niedostrzeżone wcześniej ścieżki rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Uwaga na pułapki

Aby plan rozwoju zawodowego był kompletny i spójny, trzeba pochylić się nad sposobami, za pomocą których można osiągnąć założone cele. Mierzmy jednak siły na zamiary i zastanówmy się, czy obrane przez nas cele są realne. Czynników, które mogą wpłynąć na niepowodzenie planu jest wiele i nie na wszystkie mamy wpływ. Jedne mogą być związane z różnorodnymi zmianami zachodzącymi w otaczającym nas świecie. Inne będą dotyczyć zmian związanych z naszym rozwojem na różnych etapach życia. Dlatego w planach zawodowych tak ważne jest wykorzystywanie nadarzających się okazji.

Karolina Orzelska z HRK S.A. zauważa, że większość pułapek związanych z planowaniem ścieżki kariery dotyczy niewłaściwego wyobrażania sobie idealnej pozycji zawodowej. – Czasami zdarza się, że brakuje nam motywacji, aby przechodzić kolejne etapy zawodowe i w rezultacie osiągnąć cel. Najlepiej więc zebrać niezbędne informacje na temat zawodu, bądź specjalizacji i być przygotowanym, że efekt ostateczny może nie być dla nas najbardziej zadawalający. W takiej sytuacji warto mieć plan B i jeżeli jedna droga jest niewłaściwa to podążajmy kolejną – wyjaśnia ekspertka.

Podlegająca szybkim przemianom rzeczywistość i olbrzymia konkurencja na rynku pracy powodują, że obecnie nie można mieć tylko jednego planu na przyszłość. Trzeba założyć kilka opcji, na wypadek niepowodzenia. Eksperci ds. rynku pracy prognozują, że młode pokolenia, które właśnie podejmują pierwsze prace, w trakcie całej kariery zawodowej będą musiały siedmiokrotnie zmieniać profil swojej działalności. Aby wiec te zmiany nie były dla nikogo zaskoczeniem, warto wcześniej przemyśleć różne alternatywy rozwoju kariery.

Główną pułapką planowania kariery jest ślepe zapatrzenie się tylko w jedną stronę, którą w danym momencie postrzegamy, jako interesującą z pozycji zawodowej. – Rozpoczynając pracę, często w początkowym okresie, jesteśmy tak zafascynowani zarówno organizacją, jak i otaczającymi nas ludźmi, że nie potrafimy dostrzec innych, być może potencjalnie lepszych ścieżek i szans do dalszego rozwoju – mówi Paweł Knieć, Consultant w HRK S.A. Jako inną pułapkę ekspert wymienia atrakcyjne wynagrodzenie, często wygrywające z komfortem pracy i zadowoleniem z wykonywanych czynności i obowiązków. Zdaniem eksperta perspektywa wysokich zarobków może być powodem do odrzucania odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej, którą zaplanowaliśmy we wcześniejszym okresie. Trzeba zatem pamiętać, że pomimo ogromnego znaczenia wynagrodzenia, nie jest ono na tyle istotne, by wpłynąć na rozwój i nasze spełnienie zawodowe.

Kierunek: sukces

Kariera stanowi źródło dochodów, a tym samym wpływa na nasz status społeczny. Stanowi również o środowisku, w jakim się obracamy i żyjemy na co dzień oraz poniekąd decyduje o wartościach, jakie wyznajemy. Warto więc zadbać o to, aby stanowiła ona dla nas źródło satysfakcji. Oczywiście, nie zawsze przebieg kariery może być przez nas kontrolowany w  100%. Niemniej, świadome planowanie kariery może przynieść wiele korzyści. Gdy wiemy do czego dążymy, zwiększa się nasza motywacja do osiągnięcia celu, co przybliża nas do sukcesu.

Mówiąc o świadomym planowaniu kariery trzeba pamiętać, aby podejść do tego uczciwie i stosując zasadę samokrytyki w określaniu swoich mocnych i słabych stron. Jeśli są pewne obszary, w których nie czujemy się dobrze, to nie powinniśmy na nich opierać planu na przyszłość. Paweł Knieć z HRK S.A. zwraca uwagę na inną, być może dla niektórych mało oczywistą kompetencję. – Istotna jest umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o ryzyko. W pewnych sytuacjach opłaci się zastosowanie powiedzenia „kto nie ryzykuje, nie zyskuje”. Umiejętność analizy sytuacji i możliwych dalszych scenariuszy pozwoli to ryzyko niwelować – przekonuje ekspert.