#2 Okiem prawnika: Ponowny automatyczny zapis do PPK | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

#2 Okiem prawnika: Ponowny automatyczny zapis do PPK

19 październik 2022
Główne zdjęcie artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami na rynku pracy okiem naszego eksperta.

Zmiany wchodzące w życie

PPK 2023: pierwszy ponowny automatyczny zapis

W 2023 roku pracodawców czeka pierwszy ponowny zapis do PPK. Obejmuje on wszystkich pracodawców bez względu na to, w którym roku utworzone zostało PPK. Już dzisiaj pojawiają się kontrowersje i nowe interpretacje, kogo należy objąć ponownym automatycznym zapisem.

Już wiemy, że objęta grupa będzie szersza. Przepisy ustawy o PPK wskazują, że do PPK ponownie zostanie zapisany uczestnik, który złożył deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – czyli osoba w imieniu i na rzecz której została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Zgodnie ze stanowiskiem opublikowanym przez Biuro Redakcji PFR Portal PPK na portalu MojePPK.pl, przygotowanym w uzgodnieniu z KNF w lipcu 2022 r., ponownym zapisem powinna zostać objęta każda osoba, która taką deklaracje złożyła, a więc nie tylko były uczestnik PPK. Co ważne, większość osób, która zrezygnowała z PPK, robiła to przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, a więc nie zyskiwała nawet na chwilę statusu uczestnika. Nie można wykluczyć, że pojawią się kolejne interpretacje w tym zakresie lub zmiany legislacyjne.

Należy pamiętać, że ponowny automatyczny zapis do PPK wiąże się z tym, że pracodawca będzie finansował wpłaty do PPK za potencjalnych nowych uczestników PPK. Warto zatem to uwzględnić, przygotowując budżet wynagrodzeń. Do PPK ponownie zapisujemy tylko osoby w wieku 18-54 lata, natomiast osoby w wieku 55- 69 lat mogą się zapisać na swój wniosek (na dotychczasowych zasadach).

Ważne daty!

1 stycznia 2023 r. – wejście w życie przepisówo ponownym automatycznym zapisie

28 lutego 2023 r. – ostateczny termin na poinformowanie o automatycznym zapisie

1 kwietnia 2023 r. – ponowne rozpoczęcie dokonywania wpłat do PPK

Uwaga! W najbliższym czasie planujemy webinarium, w którym omówimy obowiązki pracodawców w zakresie ponownego automatycznego zapisu do PPK. Zapraszamy do śledzenia profilu HRK na LinkedIn.

W Parlamencie

Praca zdalna i trzeźwość: nowelizacja Kodeksu Pracy

Nadal trwają prace w Sejmie obejmujące nowelizację Kodeksu Pracy w związku z pracą zdalną i badaniem trzeźwości. Podczas posiedzeń podkomisji nie udało się zakończyć prac, co oznacza, że najwcześniej w dniu 25 października podkomisja przyjmie sprawozdanie w tym zakresie. Podczas debaty pojawiały się propozycje np. zmiany liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej lub limitu dotyczącego możliwego ryczałtu za pracę zdalną. Szczegółowa analiza zmian i poprawek, które zostaną wprowadzone do tej ustawy będzie możliwa w momencie, gdy Sejm ją przyjmie. Obecnie wiemy, że najprawdopodobniej nastąpi to w połowie listopada. Dopiero na przyszłotygodniowym posiedzeniu podkomisji powinniśmy poznać propozycje zmiany vacatio legis tej ustawy. Obecnie w projekcie zapisane jest, że wejdzie ona w życie po 14 dniach od opublikowania, ale okres ten może się znacznie wydłużyć.

W planach i konsultacjach

Kilometrówka: zmiana po 15 latach

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, którego celem jest zmiana wysokości tzw. kilometrówki. W uzasadnieniu wskazano, że wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w rozporządzeniu dotyczącym kilometrówki, nie gwarantują̨ pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych. Projekt jest na etapie konsultacji, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, co oznacza, że może wejść w życie już w grudniu 2022 roku albo w styczniu 2023 roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Autor: 

Oskar Sobolewski

Ekspert emerytalny i rynku pracy

HRK Payroll Consulting