#1 Okiem Prawnika: Płaca minimalna 2023 | HRK
irc ukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menuukryte ikony z menu

#1 Okiem Prawnika: Płaca minimalna 2023

20 wrzesień 2022
Główne zdjęcie artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami na rynku pracy okiem naszego eksperta.

Zmiany wchodzące w życie

Płaca minimalna 2023

W 2023 roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej. W związku z wysoką prognozowaną inflacją na 2023 rok (prawie 10%), przepisy o wynagrodzeniu minimalnym nakazują dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej. Inna płaca minimalna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku a inna (wyższa) od 1 lipca 2023 roku.

Pierwsza propozycja Rady Ministrów, jeszcze z czerwca 2022 roku przewidywała, że płaca minimalna wzrośnie od stycznia 2023 roku do 3383 zł, a od 1 lipca 2023 roku do 3450 zł.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku, płaca minimalna od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiła 3490 zł, a od lipca 2023 roku wzrośnie do 3600 zł.

To oznacza, że wzrost płacy minimalnej to będzie prawie 600 zł porównując grudzień 2022 do lipca 2023 roku, obecnie płaca minimalna wynosi 3010 zł. W przyszłym roku wzrośnie również stawka godzinowa, dla określonych umów cywilnoprawnych, odpowiednio do kwoty 22,80 zł od stycznia i 23,50 zł od lipca 2023 roku.

Płaca minimalna wpływa na wiele składników i świadczeń wynikających ze stosunku pracy co oznacza również wzrost między innymi dodatku za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenia za przestój czy wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi.

Zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa również na PPK, więcej osób będzie mogło skorzystać z możliwości obniżenia finansowania wpłaty podstawowej pracownika, a także więcej środków uczestnik PPK będzie musiał wpłacić na swój rachunek, tak żeby otrzymać prawo do dopłaty rocznej.

W Parlamencie 

Praca zdalna i trzeźwości

Obecnie w Sejmie trwają prace mające na celu nowelizację Kodeksu Pracy - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2335). Nowelizacja przewiduje dwie zasadnicze zmiany, określenie zasad badania trzeźwości pracowników przez pracodawców oraz wprowadzenie stałej regulacji dotyczącej pracy zdalnej w miejsce telepracy.

W dniu 13 września 2022 roku odbyło się posiedzenie sejmowej stałej Podkomisji do spraw nowelizacji KP oraz KPA. Podczas posiedzenia Podkomisji, prowadzona była dyskusja na temat najważniejszych elementów nowelizacji, przede wszystkim terminu wejścia w życie ustawy – możliwość wydłużenia terminu do miesiąca albo 3 miesięcy z obecnych 14 dni. Rozważano również zmianę liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej (obecnie projekt przewiduje 24 takie dni w roku kalendarzowym). Pracodawcy chcą wydłużenia do 36 dni a strona pracowników skrócenia tego okresu. Kolejne posiedzenie Podkomisji na którym powinno zostać przyjęte sprawozdanie wraz z poprawkami powinno się odbyć w ostatnim tygodniu września.

Biorąc pod uwagę harmonogram prac parlamentu, wejście w życie tej nowelizacji Kodeksu Pracy może mieć miejsce na przełomie 2022 i 2023 roku. O szczegółach i postępie prac sejmowych w tym zakresie będziemy Państwa informowali.

W planach i konsultacjach

Zmiany w Kodeksie Pracy

Druga nowelizacja Kodeksu Pracy obejmuje wdrożenie przepisów unijnych obejmujących miedzy innymi tzw. Dyrektywę Work Life Balance, w ramach której zostaną wprowadzone nowe regulacje obejmujące między innymi urlopy rodzicielskie, urlop okolicznościowy czy zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą. Zmiany w tym zakresie powinny zostać wdrożone do krajowego porządku prawnego

w sierpniu 2022 roku. Niestety pomimo rozpoczęcia już w lutym konsultacji społecznych w tym zakresie, nadal projekt nie został przyjęty przez Radę Ministrów i nie został skierowany do Parlamentu.

To oznacza, że druga (poza pracą zdalną) nowelizacja Kodeksu Pracy może nie zostać wdrożona do końca 2022 roku. Jak tylko projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu przenalizujemy planowane rozwiązania uwzględniające zmiany.

Diety z tytułu podróży służbowej w górę

W lipcu 2022 roku po raz pierwszy od prawie 10 lat wzrosła wysokość diety z tytułu podróży służbowej. Wynosi obecnie 38 zł. Na kolejną podwyżkę diety pracodawcy i pracownicy nie będą musieli czekać nawet 12 miesięcy. Już od 1 stycznia 2023 roku planowana jest kolejna podwyżka diet, tym razem do kwoty 45 zł – w sierpniu rozpoczęły się konsultacje zmian w tym zakresie.

Zmiana wysokości diety z tytułu podróży służbowej planowana jest również dla diet zagranicznych do części krajów, zmian w tych dietach nie było od prawie 10 lat. Podwyżka diet jest odpowiedzią na rosnące koszty o co apelowano od dawna. Po zakończonych konsultacjach, kiedy będą znane wszystkie zmiany omówimy szczegóły w tym zakresie.

Autor: Oskar Sobolewski

Ekspert emerytalny i rynku pracy

HRK Payroll Consulting