Partnerzy

Pro Progressio

Pro Progressio, to jedyna w Polsce organizacja kompleksowo zajmująca się rozwojem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. W ramach działalności Pro Progressio znajdują się m.in. wsparcie inwestorów zagranicznych w lokowaniu centrów outsourcingowych w Polsce, edukacja branżowa oraz promocja najlepszych praktyk biznesowych sektora outsourcingu i organizacji z bezpośredniego otoczenia branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pro Progressio zarządza jedynymi polsko-angielskimi mediami branży outsourcingowej – portalem OutsourcingPortal oraz magazynem Outsourcing&More, jest także właścicielem platformy Best2Invest.org oraz organizatorem Gali Outsourcing Stars. Więcej informacji: www.proprogressio.pl

IFMA

IFMA to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Zrzesza właścicieli i zarządców nieruchomości, kierowników technicznych, przedstawicieli firm świadczących usługi związane z obsługą nieruchomości w tym również firm budowlanych, architektonicznych, zarządzających projektami, kierowników administracyjnych, jak również studentów kierunków związanych z rynkiem nieruchomości. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami.

Polska Rada Centrów Handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200* firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.

ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Invest in Wrocław

Invest in Wrocław jest wspólną inicjatywą samorządu lokalnego – Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz JP Weber – jednej z wiodących firm doradczych w regionie, mającą na celu promowanie Aglomeracji Wrocławskiej, jako doskonałej lokalizacji inwestycyjnej zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz logistycznych jak i dostawców nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, IT).

UNIT4 TETA

UNIT4 TETA (wcześniej TETA) jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych w Polsce dostawców oprogramowania biznesowego klasy ERP, HR, Business Intelligence. Od 1987 r. tworzy zaawansowane systemy informatyczne, optymalizujące procesy biznesowe w średnich i dużych firmach o różnych profilach działalności.

Personel i Zarządzanie

Personel i Zarządzanie Miesięcznik menedżerów zarządzających pracownikami. Pokazuje na praktycznych przykładach - unikalne, polskie studia przypadku - jak osiągać wytyczone cele biznesowe poprzez właściwy dobór i zarządzanie ludźmi w organizacji. Przybliża arkana trudnej sztuki kierowania podwładnymi. Prezentuje najskuteczniejsze metod zarządzania pracownikami w kontekście wdrażania wybranej strategii.

IRC Global Executive Search Partners

IRC Global Executive Search Partners to lider na globalnym rynku executive search, szczycący się listą ponad 20 000 zakończonych sukcesem zleceń dla ponad 1 000 klientów, w niemal każdym segmencie przemysłu i na każde stanowisko. HRK jest wyłącznym reprezentantem sieci IRC w Polsce.

HRM Partners S.A.

HRM Partners S.A. jest wiodącą polską firmą konsultingową, która łączy kompetencje z dziedziny doradztwa i badań HR. Wspiera klientów w obszarach: badania i raporty, budowanie strategii HR, doradztwo płacowe oraz zarządzanie talentami.

Wybierz język: PL EN
Portal Rynku Pracy