IT Contracting

Główną usługą HRK IT Contracting jest outsourcing specjalistów IT w projektach informatycznych realizowanych na terenie Polski oraz EMEAR. Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasować kompetencje specjalistów IT do wymagań technologicznych projektu. 

 

Do naszych usług zaliczamy:

Body Leasing 

Usługa polega na angażowaniu specjalistów IT do zadań informatycznych według potrzeb Klienta, zarówno na dłuższy, jak i krótki okres czasu.  

Korzyści:

 • Zatrudnienie specjalisty z konkretnymi umiejętnościami na określony czas w przypadku, gdy zatrudnienie na umowę o pracę jest nieekonomiczne; 
 • Brak kosztów związanych z rekrutacją;
 • Brak kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, okresami chorobowymi;
 • Brak kosztów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Inne spojrzenie na projekt osoby spoza firmowego środowiska.

 

Team Leasing

Usługa polega na delegowaniu całych zespołów, składających się z ekspertów IT, do konkretnych projektów.

Korzyści:

 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy; 
 • Szybki termin zakończenie projektu;
 • Jedna faktura za całą usługę zespołu;
 • Rekrutacja i zatrudnienie wszystkich członków zespołu;
 • Możliwość rozliczenia Time&Materials.

 

Managed Services / Fix Price

Usługi dotyczą monitorowania i raportowania rozwiązania informatycznego Klienta. Zaliczamy do nich operacje serwisowe (zarządzanie incydentami, problemami i realizację wniosków) oraz procesy związane z przekazaniem usług (zarządzanie zmianą, wiedzą, wdrożeniami oraz testy).

Korzyści:

 • Outsourcing całych procesów IT;
 • Zatrudnianie zespołów, osób wdrażających się („shadow workers”) w cenie usługi;
 • Brak odpowiedzialności za rekrutację oraz payroll pracowników;
 • Rozliczanie godzinowe (Time&Materials) lub za zrealizowane zgłoszenie (per ticket);
 • Brak obowiązku zarządzania zespołami;
 • Brak odpowiedzialności za rozwój pracowników, szkolenia, eventy integracyjne;
 • Brak odpowiedzialności za system motywacyjny oraz opiekę administracyjną;
 • Jedna faktura za kompleksową usługę.

 

Aktualne oferty pracy

Obecnie poszukujemy specjalistów do projektów rekrutacyjnych w ramach wszystkich naszych specjalizacji. Zainteresowanych zapraszamy do aplikowania na aktualne oferty pracy, znajdujące się tutaj. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

Wybierz język: PL EN
Portal Rynku Pracy